مطبوعات > نکته های مطبوعات قزوین
نکته های مطبوعات قزوین
اعضای هیئت منصفه مطبوعات استان قزوین
چهارمین دوره(دهم ابان ماه ۱۳۹۰): مجتبی قائد امینی، حمید عابدیها، داریوش مهین‌پی، محمد خورشیدی، سید عبدالعظیم موسوی، صغری رازقی، محمد انصاری، سید محمدهادی ساعی، حسین پورزشکی، حسین حیدرنژاد، صفت‌اله صالحی، ناصر ایزدفر، طیب ملک‌پور و سید محمد مهدی علوی.
روزنامه‌نگار شهیر و پرآوازه مشروطیت‌، اشرف‌الدّین حسینی قزوینى‌
سرنوشت‌ اشرف‌‌الدین‌ و «نسیم شمال» آن چنان‌ با یکدیگر عجین‌ بود که‌ مردم‌ وی‌ را آقای‌ نسیم‌ شمال‌ مى‌نامیدند. روزنامه‌نگاری دردآشنا، که عمیق‌ترین موضوعات سیاسی و اجتماعی زمانه پر فراز و نشیب خود را آن چنان با زبان ‌شعری‌ ساده‌، گیرا و سرشار از اصطلاحات ‌و ضرب‌المثل‌های‌ مردم‌ کوچه‌ و بازار بیان می‌کرد که ساعتی پس از انتشار و توزیع روزنامه، به سرعت زبانزد عام و خاص می‌شد. شعر طنز ‌آمیز و سرشار از بذله‌گویى‌ اشرف‌ الدین‌ چنان بود که در محدوده خاص‌ روزنامه‌نگاری‌ و طنز یکى‌ از شاخص‌ترین‌ و مؤثرترین‌ نمونه‌ها به‌ شمار مى‌آید.
زنانه شدن فضای مطبوعات قزوین؛ نه فرصت و نه تهدید!

منیژه غزنویان/ حرف اول - در گذشته های نه چندان دور تصور می شد که در یک فرآیند ارتباطی،آنچه اتفاق می افتد ساختن یک پیام توسط فرستنده و فرستادن آن از طریقی به گیرنده است،گیرنده ای که آن را مانند یک محصول کادوپیچ شده تماما گرفته، بازش کرده و عینا درکش می کند ولی امروز کارشناسان معتقدند فرآیند ارتباط به همین سادگی ها هم اتفاق نمی افتد به این معنی که یک فرستنده،در متن فرهنگی خود و با توجه به نشانه های آن،پیامی را ساخته،بسته بندی کرده و برای فرستنده می فرستد.

حدود ۱۵ سال از عمر ۷۶ ساله دهخدا صرف روزنامه‌نگاری حرفه‌ای شد
صور‌اسرافیل را به نام میرزا قاسم تبریزی صادر کردند. او با سرمایه خود سعی داشت یک سازمان مطبوعاتی خصوصی پایه‌گذاری کند. میرزا جهانگیر شیرازی را به عنوان مدیر هفته نامه صوراسرافیل برگزید. در پی سردبیر خوش قلم می‌گشت تا این که نمونه نوشته‌های دهخدا را به تقی‌زاده نشان داد. تقی‌زاده پسندید و دهخدا با دستمزد شماره‌ای ده تومان و ماهانه ۴۰ تومان به استخدام هفته‌نامه یاد شده درآمد.
رکود در جریان توسعه مطبوعات محلی قزوین
حسن حسن زاده
در عصری که از آن با عنوان «عصر ارتباطات» یاد می کنند برای تحلیل مسایل مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نمی توان به ابزارها و وسائط ارتباط جمعی بی توجه یا کم توجه بود. بدون شک این ابزارها نقش بسزایی در شکل گیری رفتارها و پدیده های مختلف دارند. رسانه ها بویژه مطبوعات نیز درمیان وسائط ارتباط جمعی از موقعیت ویژه ای برخوردارند. مطبوعات اصلی ترین عامل شکل گیری افکارعمومی محسوب می شوند.
موضوع این نوشتار اما بررسی فرآیند توسعه در نشریات محلی استان قزوین است.
Copyright © ۲۰۰۹ Shakibzade.com All rights reserved
E-mail : info@shakibzade.com - Power by:Ghasedak ICT | پنل اس ام اس