مطبوعات > خاطرات روزنامه نگاران
خاطرات روزنامه نگاران
۲۸.پخش اعلامیه در لشگر ۱۶ زرهی

تقریبا از بعد تابستان سال ۵۷، من سرباز لشگر ۱۶ زرهی بودم و از آنجایی که منزل ما هم قزوین بود و رابطه ای که با فرمانده گروهان خود برقرار کرده بودم، اکثر روزها، بعداز ظهر ها به خانه می رفتم و این رفت و آمدها فرصت مناسبی بود تا بتوانم تازه ترین اعلامیه های منتشره که بعضاً پیام های حضرت امام خمینی (س) و یا اطلاعیه های حزب الله بود را برای توزیع به پادگان ببرم.

پخش اعلامیه در لشگر ۱۶ زرهی
تقریبا از بعد تابستان سال ۵۷، من سرباز لشگر ۱۶ زرهی بودم و از آنجایی که منزل ما هم قزوین بود و رابطه ای که با فرمانده گروهان خود برقرار کرده بودم، اکثر روزها، بعداز ظهر ها به خانه می رفتم و این رفت و آمدها فرصت مناسبی بود تا بتوانم تازه ترین اعلامیه های منتشره که بعضاً پیام های حضرت امام خمینی (س) و یا اطلاعیه های حزب الله بود را برای توزیع به پادگان ببرم.
Copyright © ۲۰۰۹ Shakibzade.com All rights reserved
E-mail : info@shakibzade.com - Power by:Ghasedak ICT | پنل اس ام اس