مطبوعات > مطبوعات استان قزوین
مطبوعات استان قزوین
  » نشریات در حال انتشار استان قزوین
۱۳- هفته نامۀ "نالۀ دخو"
متقاضی و صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: میرزا جواد قزوینی
۱۲- هفته نامۀ "محیط"
متقاضی و صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: شیخ غلامحسین مفیدی قزوینی
۱۱- هفته نامۀ "آئین"
صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: سید عباس معین السادات
۱۰- هفته نامۀ "ارتقاء"
صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: حاج روح ا... خان امینی
۹- هفته نامۀ "صلاح بشر"
صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: سید محمدصادق نقیب الاسلام شیرازی "مجابی"
۸- هفته نامۀ "نصیحت"
صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: حجت الاسلام میرزا یحیی واعظ کیوانی قزوینی
۷- هفته نامۀ "زبان دهقان"
صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: محمد باقر شاهرودی
۶- هفته نامۀ "نخل امید" قزوین
صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: سید علی (صدرالادباء)
۵- هفته نامۀ "رعد قزوین"
صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: سیدعلی رعد مجابی
۴- هفته نامۀ "قزوین"
صاحب امتیاز و مدیرمسؤول: میرزا ابولقاسم زهرایی قزوینی و مصطفی خان خورهشتی
۳- هفته نامه"امید" قزوین

صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: میرزا ابوتراب مجد، معروف به "مجدالکتاب"

۲- هفته نامۀ "یادگار انقلاب"
صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: محمدحسین هدایت مستوفی گیلانی، معروف به معتمدالاسلام رشتی.
Copyright © ۲۰۰۹ Shakibzade.com All rights reserved
E-mail : info@shakibzade.com - Power by:Ghasedak ICT | پنل اس ام اس