چشمک
آثار منتخبین جشنواره مطبوعات را منتشر کنید!
بعد از برگزاری آرام چهارمین جشنواره مطبوعات استان قزوین، خیلی ها علاقمندند که آثار منتخب را ببینند و بخوانند، چقدر خوب می شد که این اتفاق می افتاد!
حهانی فکر کنید!
مثل معروفی است که در عالم رسانه ها می گویند: روزنامه نگاران نشریات محلی بایستی جهانی فکر کنند و محلی عمل کنند! به نظر شما نشریات محلی ما چند درصد محلی فکر می کنند، جهانی فکر کردنش پیشکش!
Copyright © ۲۰۰۹ Shakibzade.com All rights reserved
E-mail : info@shakibzade.com - Power by:Ghasedak ICT | پنل اس ام اس