بی خیال شهدا باشید. لطفا!

برای چندمین بار و در آستانه ی برگزاری انتخابات هستیم و برخی از نامزدهایی که برای شروع تبلغات انتخاباتی شان، ابتدا و در ادامه هم، رفته و می روند به سراغ شهدا و ایضا خانواده های مظلوم شان و به ترفندهای مختلف قصد الصاق نام و نشان خود را به شهدا دارند. شهدایی که بیش از این هم بودند و نامزدهایی که اکثرا هم بیش از این در پست های مختلف مدیریت در کشور بودند و هستند، اما نه تنها کاری برای شهدا نکردند که بعضا از نام و نشان آنها هم بهره ها بردند. و امروز به جای اینکه بیایند و بگویند که برای شهدا چه کرده اند، میخواهند ببینند شهدا و خون مطهرشان برای آنها چه کرده و چه خواهند کرد!


آقایان و خانمهای نامزد نمایندگی مجلس! لطفا بی خیال شهدا باشید. این شهدا در همین شهر، سالهاست که در انتظار تعویض سنگ قبرهایشان هستند و نشده. آنهم توسط برخی افراد که بیش از شما با آنها سلفی گرفتند و رای آوردند و یا به واسطه ی رای آورندگان، در پست های حکومتی جا خشک کردند. آنها نرفتند که امروز پست های تبلیغاتی عده ای باشند که فقط به دنبال نام آنان برای نان شان هستند. باور کنید سوء استفاده از قداست شهدا و بازماندگان محترم آنان، آنهم برای گرفتن چند صباحی پست و مقام، شما را به مقصد نخواهد رساند. 

به یاد داشته باشید که شهدا برای استقلال و عزت ایران رفتند، نه دادن پست و مقام! لذا برگزاری مراسم و یادواره های تبلیغاتی به نام شهدا، امضای میثاق نامه در محضر شهدا، سلفی گرفتن با قبور شهدا و بازماندگان آنان، دست به دامان شهدا شدن برای انصراف از انصراف، به دیدار خانواده ی شهدا رفتن، اهدای هدایا به ایثارگران، فهش و بد و بیراه گفتن به دولت و حکومت، سواستفاده از صداقت و بازی با احساسات پاک مردم و از این دست تبلیغات که امروزها رایج است، آنقدر نخ نما شده است که سودی عاید احدی نخواهد کرد. پس خود باشید و نزد خدای خود عهد ببندید که مردم -اگر به پای صندوقهای رای آمدند،- فقط به صداقت و کارآمدیِ تان رای بدهند. و اگر هم از صندوق بیرون آمدید، آن باشید که شهدا بودند!


جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸
۱۱:۳۸:۱۹
Copyright © ۲۰۰۹ Shakibzade.com All rights reserved
E-mail : info@shakibzade.com - Power by:Ghasedak ICT | پنل اس ام اس