عکس هایی که دیده نشدند!

گشایش نمایشگاه عکس ساسان مویدی، یکی از عکاسان پرکار دفاع مقدس، بهانه ای شد تا در غیاب حتی یک مسوول، عکاسان قزوین به بیان دیده ها و شنیده های شان بپردازند. نشست ارزشمندی که میثم ملکی، عکاس جوان و پور شور قزوینی و حوزه ی هنری مبدا آن بوده و اجرای بی نقص استاد حضرتی ها از ویژگی های برجسته ی آن برای هنردوستان حاضر در نشست بود.

عکاسان قزوین اگر چه در دوران دفاع مقدس، به طور مستقیم و صرفا به عنوان عکاس در جبهه ها حضور چشمگیری نداشته اند، اما در طول سالهای دفاع و پس از آن نیز آثار ارزشمندی از خود برجای گذاشته اند. آثاری که بخش عمده ی آن به وقایع مرتبط با دفاع می باشد و هر قطعه ی آن خاطرات حماسی جنگ تحمیلی را در یادها زنده و بازگو می کند.

سالهای متمادی چه در طول ۸ سال دفاع و چه سالهای پس از پایان جنگ تحمیلی، همواره در ایام بزرگداشتهای مرتبط با دفاع مقدس از تصاویر عکاسان بومی و غیربومی در جهت تبیین رخدادهای دفاع مورد استفاده قرار گرفته است. در حالی که حتی در درصد نازلی هم، توجه به عکاس و نقش آن تصویر در ترویج و توسعه ی فرهنگ ایثار و مقاومت نشده است. به طوری که تک تک این تصاویر واقعی، حرف برای گفتن داشته و بهانه های معتبر و ماندگاری برای تشریح و تحلیل رخدادهای دفاع مقدس برای نسل های جوان پس از دفاع مقدس و آیندگان خواهد بود. تصاویر صادقی که کمترین دروغ و تحریف جنگ در آنها دیده می شود و میتواند با بیشترین اثرگذاری تاریخی همراه باشد.

آنچه که تاکنون در خصوص جمع آوری و انتشار مجموعه های عکس دفاع مقدس در سطح کشور رخ داده است صرفا مربوط به عکاسان پایتخت نشینی است که در همه ی زمینه ها بیشترین امکانات را در اختیار دارند و این در حالی است که بیشترین تصاویر بجا مانده از عکاسان قزوینی بویژه در حوزه ی دفاع مقدس، در آرشیوهای خصوصی و در حال نابودی است و تاکنون نه تنها یک مجموعه ی ماندگار در این خصوص منتشر نشده است که هیچ مسوول و دستگاهی هم متولی دیدنِ نه عکاسان، که آثارشان هم نشده است.

و اما امید است، حداقل با تداوم نشست هایی از این دست، آثار عکاسانی که در دوران دفاع مقدس دغدغه ی ثبت این رخداد بزرگ را داشته اند، مورد بررسی قرار گرفته و برای انتقال آن به جامعه ی امروز و نسل های آتی، فکری شود. اگر؟


پنجشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸
۰۷:۴۴:۲۵
Copyright © ۲۰۰۹ Shakibzade.com All rights reserved
E-mail : info@shakibzade.com - Power by:Ghasedak ICT | پنل اس ام اس