۲۲- هفته نامۀ «سعادت قزوین»

صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: سید ابوالقاسم مجابی
هفته نامۀ «سعادت قزوین» فعالیت خود را از سال ۱۳۲۵ ه.ش. به صورت هفتگی با چاپ سربی در چاپخانۀ «اتحاد» قزوین آغاز کرد. سیدابوالقاسم مجابی فرزند حجت الاسلام سید عبدالحسین مجابی از سادات شیرازی مقیم قزوین بود که علاوه بر وعظ و خطابه در منابر، شاعر نیز بوده است.
سید ابوالقاسم مجابی همچنین مدیریت چاپخانه های «اتّحاد» و «صدای قزوین» را به عهده داشت و نیز هفته نامۀ «سعادت قزوین» را با همکاری سید علاء الدین مجابی منتشر می کرده، سید ابوالقاسم در سال ۱۳۳۳ ه.ش به دار باقی شتافت.
لازم به ذکر است که مؤلف کتاب «مینودر» صاحب امتیاز و مدیر مسؤول هفته نامۀ «سعادت» را مهدی خان مافی سعدالملک قزوینی می داند.

Copyright © ۲۰۰۹ Shakibzade.com All rights reserved
E-mail : info@shakibzade.com - Power by:Ghasedak ICT | پنل اس ام اس