همراهان شعر و رسانه!

نشست "تاثیر رسانه ها بر جریان های شعری قزوین"، ابتکار ارزشمندی از سوی "موسسه مجد آیین نو اشراق" بود که با عنوان "شعر و رسانه" و با حضور جمعی از اهالی فرهنگ و ادب در تالار حافظ حوزه هنری قزوین برگزار شد. اگر چه موضوع نشست ارتباطی مستقیم و اصلی با رسانه داشت اما دریغ از حضور اصحاب رسانه و یا حداقل انعکاس خبری آن در رسانه های استان.


از طرفی، اگر چه انتظار می رفت در این نشست، دوستان فرهیخته ی هنر و ادب در این موسسه ی فرهنگی، به نقش بی بدیل رسانه بودن شعر پرداخته و حتی تاثیر شعر بر جریان های رسانه ای و علل عدم استقبال از شعر و رسانه های مکتوب در مقطع کنونی را هم مورد بررسی قرار دهند، اما همینکه جمعی در این استان سیاست زده وجود دارند که دغدغه ی امور فرهنگی و ادبی آن را دارند جای شکر دارد و سپاس. حتی اگر مسوولین که هیچ، اصحاب رسانه های مان -که مخاطبان اصلی این نوع برنامه ها هستند- هم، هیچ نگاهی به چنین برنامه های ارزشمند نداشته باشند.


شنبه ۴ آبان ۱۳۹۸
۱۰:۲۳:۵۳
Copyright © ۲۰۰۹ Shakibzade.com All rights reserved
E-mail : info@shakibzade.com - Power by:Ghasedak ICT | پنل اس ام اس