یک مدیر غیربومی دیگر آمد!

در پناه بی خیالی و خواب زدگی نمایندگان و بزرگان! استان قزوین و با استفاده از اوضاع بلبشوی امروزها، یک مدیر غیربومی دیگر به مدیران استان اضافه شد.


در واقع قزوین با این همه ادعا و آوازه ی فرهنگ و هنر و نیروهای توانمند و فرهیخته اش، یک نفر را نداشت که -حتی- مدیریت کتابخانه ها را به او بسپارند.

لطفا احتلافات و بازیهای سیاسی و جناحی را کنار بگذارید و به فکر قزوین و مردمش باشید. مردمی که اگر نبودند، نبودیدید تا امروز صاحب میز و مزایا باشید!

جمعه ۵ مهر ۱۳۹۸
۱۳:۳۳:۰۱
Copyright © ۲۰۰۹ Shakibzade.com All rights reserved
E-mail : info@shakibzade.com - Power by:Ghasedak ICT | پنل اس ام اس