هفته کدام فرهنگی؟

خبر: سرپرست شهرداری قزوین: ۱۱۰ برنامه متنوع فرهنگی در هفته فرهنگی قزوین برگزار می شود.

(خبرگزاری مهر/ ۳۰ مرداد ۱۳۹۸)

"نیل پستمن"، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل ارتباط جمعی، ضمن هشدار نسبت به تأثیر و کار برد تکنولوژی رسانه ای، تاثیرات تلوزیون بر فکر و شعور و اندیشه، نظام شکل گیری آرا و عقاید جامعه ی آمریکا را مورد بررسی قرار داده و معتقد است:

" آمریکائیان که بیشترین وقت را به تماشای تلوزیون اختصاص می دهند، به عنوان سرگرم ترین ملت جهان غرب (به تلوزیون)، کم اطلاع ترین و بی خبرترین مردمی هستند که از حداقل اطلاعات عمومی بهره مند هستند".

البته خیلی تفاوت نخواهد داشت که این سرگرمی ها از طریق تلوزیون انجام شود و یا شوهای خیابانی! بنابراین وقتی به واسطه ی اجرای برنامه های کارشناسی نشده، مردمی عنان شعور و اندیشه خود را به دست روزمره گی می سپارد و یا هنگامی که حیات فرهنگی معنا و مفهومی نو و جدید می یابد و عبارت می شود از یک سلسله نمایشهای شادی زا و خیمه شب بازی های سرگرم کننده ی خیابانی "و خلاصه زمانی که از شهروند متعهد -عصر کتابخوانی و رسانه های نوشتاری-، تماشاچی بی خیال و انگیزه ساخته می شود و مسایل اجتماعی انسان ها تا مرز سرگرمی های نمایشی بی محتوا تنزل می یابد، "آن وقت است که فرهنگ، هویت و باورهای یک ملت در خطر قرار می گیرد و گرفتار بحران هویت و اصالت فرهنگی می شود و در چنین حالتی است که مرگ تدریجی فرهنگ و زوال آن تهدیدی واقعی برای یک ملت به شمار می آید".

در همین رابطه، چندین سال است که ده ها برنامه متنوع فرهنگی در هفته فرهنگی قزوین، با همت شهرداری و مشارکت برخی از دستگاههای فرهنگی، اجتماعی استان، اجرا می شود و در سال جاری نیز خبر از اجرای ۱۱۰ برنامه ی فرهنگی! داده شده است، در حالی که اجرای این طرح ها طی سالهای گذشته هیچگاه مورد ارزیابی و آسیب شناسی قرار نگرفته است تا نتایج فرهنگی ماندگار آن  مشخص و اعلام شود. ضمن اینکه اگر برنامه های اجرا شده مفید فرهنگ عمومی و استان بود بایستی نتایج آن نیز در جامعه نمود ملموسی می داشت، که ندارد.

گاهی اجرای حتی یک طرح کارشناسی شده، تاثیرگذار و ماندگار و مستمر -که معرف فرهنگ و ویژگی های کهن شهر قزوین باشد- به مراتب ارزشمند تر از اجرای احتمالی دهها طرح بی حاصل و صرف هزینه های سرسام آور خواهد بود. البته اگر چه در آستانه ی ایام فوق و برگزاری طرح های اعلان شده می باشیم و البته طرح چنین موضوعاتی هم خیلی تفاوت نخواهد کرد، چرا که مسولین همواره اصرار بر انجام آنچه که دلخواه خودشان است دارند و خیلی هم به نیاز جامعه و مردم و ماندگاری و اثرگذاری مستمر آن فکر نمی کنند، اما امید است، اندیشمندان، اهل قلم و جامعه ی رسانه ای استان، فارغ از عدم همکاری شهرداری در دادن رپرتاژ و آگهی، موضوع را مورد توجه قرار داده و با کنکاش پیرامون تبعات اجرای این نوع طرح های بازاری و در جهت جلوگیری از اتلاف وقت و بودجه های مردم، به بیان و طرح راهکارهای کارشناسانه و اثرگذار بپردازند.  


پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
۰۵:۲۳:۳۵
Copyright © ۲۰۰۹ Shakibzade.com All rights reserved
E-mail : info@shakibzade.com - Power by:Ghasedak ICT | پنل اس ام اس