ملیحه جان! هرچقدر می‌تونی، به مردم کمک کن

مصاحبه ام که تمام شد، گفتم: میشه نامه هایی که عباس برایتان نوشته را ببینم؟

گفت: برای چی؟

گفتم: نسل امروز همه اش فکر می کنند، عباس و امثال او هیچ احساسی توی زندگی ندارند و فقط به جنگ و کشت و کشتار فکر می کنند، لذا انتشار احساسات و نگاه  این عزیزان به زندگی و آینده تاثیر زیادی بر روی جوانان خواهد داشت.


کمی فکر کرد و گفت: آخه عباس تو نامه هایش مطالبی نوشته است که من خجالت میکشم مردم بخوانند.

گفتم: خب اون قسمت هایی که خیلی محرمانه! هست را حذف کنید.

گفت: باشه. بررسی می کنم خبر می دم.

چند روزی گذشت. خبری نشد. دوباره زنگ زدم. گفت: برام خیلی سخته که این جملات را از هم جدا کنم. اما هر وقت آمدید تهران، قسمت هایی از نامه های عباس را میدم استفاده کنید.

تهران که رفتم. تکه هایی از نامه های عباس را که داشت با قیچی از هم جدا می کرد بهم داد و گفت: همین!

 


چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۸
۰۶:۰۴:۴۵
Copyright © ۲۰۰۹ Shakibzade.com All rights reserved
E-mail : info@shakibzade.com - Power by:Ghasedak ICT | پنل اس ام اس