برنامه‌ی منافقین این بود که یک نفس تا قزوین بیایند

صاحبه آیت الله هاشمی رفسنجانی در خصوص عملیات مرصاد:
نکته مهم این است که شورای امنیت آن قطعنامه را تحت فشار قدرت نظامی ما، به میل ما اصلاح کرد. چون دست ما در جبهه خیلی بالا و دنیا از پیروزی ما نگران بود. وقتی قطعنامه اصلاح شد و ما پذیرفتیم، عراق فکر کرد که ما از نقطه ضعف و اجبار آن را پذیرفته ایم. صدام آن ملاحظات انسانی و خاصی را که ما در پذیرش قطعنامه داشتیم، نادیده گرفت. فکر کرد که اگر دوباره از این فرصت استفاده کند و جایی را بگیرد، پیروزی نهایی به نام او ثبت می‌شود. گروگانی هم از ایران در اختیار می‌گیرد که بعداً بتواند از ما باج بگیرد.
به نظر ما اینها هم برای جنوب و هم برای شمال، برنامه ریزی کرده بودند. در جنوب ارتش عراق باید وارد می‌شد و حداقل خرمشهر و آبادان و تا آنجایی را که می‌خواستند، اشغال می‌کردند. فکر می‌کردند با پذیرش قطعنامه، جامعه هم دیگر آماده رزم نیست.

در شمال هم حمله و اشغال را به عهده منافقین و با پشتیبانی عراق گذاشتند. تا آنها جایی حداقل مثل کرمانشاه را بگیرند. اگر این اتفاق می‌افتاد، کرمانشاه در شمال و خرمشهر و آبادان در جنوب، در اختیار آنها بود. ما هم که قطعنامه را پذیرفته و از این برنامه آنها بی‌اطلاع بودیم. اگر هم کسی مطلع بود، تا آن موقع به من که جانشین فرمانده کل قوا و فرمانده جنگ بودم، اطلاع نداده بود.

.....این کار داخل یک مجموعه بود. یعنی یک طرح تنهایی که منافقین طراحش باشند و یک کار ضدانقلابی داخلی باشد، نیست. در یک مجموعه بودند. فرضشان بر این بود که با پذیرش قطعنامه از سوی ما و اشغال دوباره بخش‌های حساس جنوب و اشغال نقاطی در غرب، حداقل کرمانشاه، نظام متزلزل می‌شود. البته برنامه‌های آنها این بود که یک نفس تا همدان و قزوین بیایند. بنای آنها این بود که با پشتیبانی هوایی عراقی‌ها بیایند و در آن مجموعه امیدوار بودند. شاید از لحاظ اهداف، تعبیر توهم، کاملاً درست انتخاب شده باشد. معلوم شد که واقعیت جامعه ما را نمی‌دانند. قدرت نظامی، دفاعی و محبت‌های مردمی ما را نمی‌دانند که چنین حرکتی را به راه انداخته‌اند.


يكشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۸
۰۵:۱۵:۱۴
Copyright © ۲۰۰۹ Shakibzade.com All rights reserved
E-mail : info@shakibzade.com - Power by:Ghasedak ICT | پنل اس ام اس