"پایش" کدام خبرنگاران؟

اینکه دستگاههای اعلام شده توسط مدیر کل روابط عمومی استانداری قزوین جهت اجرای طرح پایش، چقدر وجهه ی قانونی و ایضا اجرایی دارد، بماند. اما واقعیت این است که این نوع شعارها و تصمیمات فی البداهه در جلسات و رسانه ای کردن آن، راه به جایی نخواهد برد.


...........................................

*خبر: مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری قزوین: با همکاری اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری قزوین، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین، خانه مطبوعات استان قزوین و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان قزوین، پایش لازم از خبرنگاران صورت می‌گیرد.

*۲۶ تیر ۱۳۹۸ پایگاه اطلاع رسانی استانداری قزوین

پایِش به معنی نظارت است و منظور از آن هشیاری از وضعیت یک سامانه یا پدیده از راه مشاهده دگرگونی‌هایی است که ممکن است با گذر زمان در آن سامانه یا پدیده رخ دهد. البته امروزه پایش در بسیاری از زمینه‌ها کاربرد دارد، به‌ویژه در شبکه‌های همگانی، صنعتی و جغرافیایی... و اخیرا نیز این بحث در خصوص خبرنگاران استان و در حوزه ی روابط عمومی استانداری قزوین مطرح است.

اینکه دستگاههای اعلام شده توسط مدیر کل روابط عمومی استانداری قزوین جهت اجرای طرح پایش، چقدر وجهه ی قانونی و ایضا اجرایی دارد، بماند. اما واقعیت این است که این نوع شعارها و تصمیمات فی البداهه در جلسات و رسانه ای کردن آن، راه به جایی نخواهد برد.

وقتی گفته می شود برخی از مدیران روابط عمومی ها از رسانه ها بخاطر عدم انعکاس اخبار و رویدادهایشان از خبرنگاران و یا رسانه های آنان گله مندند، بهتر است مدیر کل روابط عمومی استانداری ابتدا در حوزه ی کاری خود -در شورای هماهنگی روابط عمومی های استان،- به ریشه یابی مشکلات روابط عمومی ها به پردازند، چرا که عمده ی مشکلات حوزه ی رسانه ی روابط عمومی های استان، ناشی از بی تجربگی و ناکارآمدی اکثر مدیران دستگاههای مربوطه می باشد که به اشتباه و یا از روی ناچاری! در این پست گمارده شده اند.

واقعیت این است که امروزه شاکله ی همه ی روابط عمومی ها و رسانه های استان به هم ریخته است و هر دستگاهی با دخالت در شرح وظایف دستگاه دیگر به دنبال فرار خود از اتهامات وارده است.

اینکه رسانه های استان، بی بزرگتر و صاحب هستند و هیچ دستگاهی در ظاهر و باطن هیچ نظارتی بر رسانه ها ندارند و نهاد قانونی ناظر بر رسانه ها نیز، "عطای رسانه ها را به لقایش بخشیده" است، مدیر کل روابط عمومی استانداری چگونه می بایستی حلال مشکلات رسانه ها و روابط عمومی های استان با "پایش خبرنگارانش" باشد؟

البته همه ی شما و ما می دانیم که مشکلات اصلی، ناشی از نگاه کاسبکارانه ی برخی از اصحاب رسانه به صاحبان رویدادها و عملکرد ناشایست رسانه پروری برخی از مدیران روابط عمومی ها در متوقع ساختن برخی از خبرنگاران به جهت تامین منابع مالی آنان است. اقدام ناصحیحی که تبعات آن امروزها دامنگیر همگان شده است. تبعاتی که مقابله ی با آن، طرحی کارشناسانه می طلبد، نه شعار و سخنرانی!


پنجشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۸
۰۵:۴۶:۱۷
Copyright © ۲۰۰۹ Shakibzade.com All rights reserved
E-mail : info@shakibzade.com - Power by:Ghasedak ICT | پنل اس ام اس