کم کم فراموشتان می کنند!

شاید صبر می کنند که بیایید. کم کم. همانطوری که سعی می کنند فراموش شوید، کم کم!

و حالا بیش از سی سال از استقامت و پایداری شما در برابر تجاوز بین المللی صدام و همپیمانانش گذشته است و ۲۰۰ کبوتر بی بال و پر استان، هنوز پیکیرهای مطهرشان در جای جای جبهه های حق علیه باطل ماندگار شده است تا پدر، مادر، همسر، فرزندان و همه ی بازماندگانشان در حسرت مکانی برای دیدار و راز و نیاز با دنیای شهیدان شان بمانندروز و شب کنند.

دوشنبه ۱۰ تير ۱۳۹۸
۰۴:۴۷:۰۷
Copyright © ۲۰۰۹ Shakibzade.com All rights reserved
E-mail : info@shakibzade.com - Power by:Ghasedak ICT | پنل اس ام اس