هیاهوی مشاور، برای هیچ!

هفته ی گذشته و به دنبال انتصاب مشاور "غیربومی" جوانان استاندار "غیربومی" قزوین، هیاهویی در سطح برخی رسانه ها و شبکه های مجازی خاص! استان برپا شد که غیر از مطالبی تکراری و در حد به حاشیه کشیدن مسایل مهم، هیچ حاصلی برای استان و ایضا جوانان آن، نداشت.


جالب است که هم زمان با همین اتفاق و خیلی بی سر و صدا، معاون "غیربومی" سیاسی استان هم حکم قطعی خود را گرفت تا در پناه هیاهوی انتصاب مشاور جوانان غیربومی، انتصاب یک فرد غیربومی دیگر در راس معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری و بدون کوچکترین نقد و هیاهویی، قطعی شود! آنهم پستی که یکی از پستهای حساس و مهم استان بوده و پیش از این اکثر مسولین، نمایندگان و شخصیت های استان، تاکید بر بومی بودن متصدی اش را داشتند.

و اما سووال اینجاست، در کشوری که به ظاهر رییس جمهورش هیچ کاره، استاندارش هیچ کاره و مدیرانش هم ایضا، مگر قرار است مشاور جوانان استانداری -که یک پست درجه ی چندمی و تشریفاتی است-، چه معجزه ای را برای مردم، بخصوص جوانان رقم بزند که نیاز به این همه هیاهو و غفلت از اصل رخدادهای مهمی داشته باشد که همچنان تلاش دارد تا قزوین، قزوینی بماندکه مدیران ارشد نظام، هیچ اختیاری برای مردمان اصیل و توانمندش قایل نبوده و نیستند؟

امروزه مدیران کار بلد! و در سطوح مختلف، با استفاده از فقدان "سواد رسانه ای" در جامعه و بعضا اهالی رسانه، تلاش دارند تا با استفاده از غفلت مردم و بی اعتنایی به خواست و رای آنان، آن کنند که مرضای حال و روز خودشان است نه مردم، در نتیجه رویدادهای ناچیز و پیش پا افتاده را آنچنان بزرگ جلوه می دهند که گویا هیچ اتفاقی مهمتر از آن در جامعه وجود ندارد و این در حالی است که اهالی رسانه بایستی به معنای چشم و گوش بیدار و هوشیار مردمانش باشند، نه منافع حاکمانش!

در شرایطی که برخی از همین اهالی رسانه، به واسطه ی وابستگی های سیاسی و جناحی، -غافل از مطالبات اصلی و مهم مردم- به فرعیات پرداخته و برای هیچ، هیاهو به پا می کنند، طبیعی است که مسوولین، نه تنها "پاسخگوی رسانه ها" نخواهند بود که از ظرفیت "دورهمی های دوستانه" به عنوان یک "فرصت" و در جهت منافع خود، نهایت بهره برداری را خواهند برد.

البته تا زمانی که بزرگان این "استان سیاست زده"، همه ی اتفاقات و اقدامات را با عینک بدبینی و حاصل اقدامات سیاسی و سیاسی کاری می بینند و مردم و رسیدگی به خواسته های به حق آنان در درجه ی آخر وظایف شان قرار دارد، همین آش است و همین کاسه!


شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
۱۰:۳۷:۱۴
Copyright © ۲۰۰۹ Shakibzade.com All rights reserved
E-mail : info@shakibzade.com - Power by:Ghasedak ICT | پنل اس ام اس