۱۷- هفته نامۀ "ترجمان حقیقت"

صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: میرزا علی اکبرخان عزیزبیگلو
هفته نامۀ "ترجمان حقیقت" در سال ۱۳۰۵ ه.ش./ ۱۳۴۵ ه.ق. به صورت هفتگی و در ۴ صفحه منتشر شد.
امتیاز این نشریه (مجله) توسط شورای عالی فرهنگ در تاریخ ۱۵ تیرماه ۱۳۰۵ ه.ش. به تصویب رسیده است.
و بر اساس اسنادی موجود، پیداست که میرزا علی اکبرخان عزیزبیگلو پسر میرزا علی عسگرخان عزیزبیگلو می باشد که در تبریز به دنیا آمده و ساکن قزوین بوده است. و در روسیه تحصیلات خود را به پایان رسانیده است. از همین رو به زبان روسی و فرانسه تسلط داشته و به سمت مترجمی برای مهندسین راه سازی قزوین-گیلان مشغول بوده و در سال ۱۳۰۳ ه.ش. به حکم "مستر میچل" آمریکایی اخراج می شود. هنگام بیکاری اقدام به تألیف کتاب لغتنامۀ روسی به فرانسه و فارسی می نماید و مطالب و اطلاعات و اخباری را از فرانسه ترجمه می کرده و در هفته نامۀ "ترجمان حقیقت" درج می نموده است. همچنین در لغتنامۀ دهخدا آمده است: "ترجمان حقیقت، در سال ۱۳۰۵ ه.ش امتیاز آن برای میرزا علی اکبرخان برای قزوین تصویب شده است."

Copyright © ۲۰۰۹ Shakibzade.com All rights reserved
E-mail : info@shakibzade.com - Power by:Ghasedak ICT | پنل اس ام اس