ملاک انتصابات چیست؟

اولین رییس اداره فرهنگ و ارشاد قزوین، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از بازاریان مومن و متعهدی بود که شرایط آن دوران شاید اقتضایش "همین" بود. در آن مقطع تاریخی بسیاری از هنرها و هنرمندان مان را از دست دادیم؛ به طوری که هیچ وقت هم نتوانستیم دوباره به دست بیاوریم.


بعد از  او نیز  مدیرانی به روی صندلی فرهنگ و هنر این استان تکیه زدند که هم آدمهای خوبی بودند و هم متعهد به انقلاب و سالها هم به طول انجامید تا با هنر و هنرمندان استان هم کنار بیایند و هم نیایند!

و حال که چهل سال از آن دوران گذشته است همچنان امور با همان طرز تفکر و روشهای نخ نما باید اداره شود تا این حداقل ها را هم از دست بدهیم.

انتصاب جدید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان که اخیرا  به وقوع پیوست قطعا ادامه ی راهی است که طی چهل سال گذشته شاهد و ناظر آن بوده ایم.

البته طرح این موضوع هیچ ارتباطی با شخصیت فرهیختگی و توانمندی های ویژه ی مدیر کل جدید این دستگاه فرهنگی و هنری در حوزه هایی که تجربه دارند، ندارد، اما سوال اساسی اینجاست که مگر قزوین در حوزه ی هنر قحط الرجال است؟

و اینکه تا چند دهه ی بعد هنرمندان فرهیخته و بعضا مطرح کشوری این استان بایستی با اما و اگرهای رایج دلواپسان و همه کاره های امور مردم، کار هنری کرده و یا فعالیت های هنری شان را بوسیده و به باد فراموشی بسپارند؟

کاش بزرگان این استان که طی چهل دهه ی گذشته و هنوز هم، همچنان در فکر رتق و فتق امور خودشان هستند، به جای انتصاباتی که در راستای منافع شخصی و گروهی شان انجام می شود، قدری هم به فکر مردم و فرهنگ و هنر این مرز پرگهر باشند.

امروزه ده ها هنرمند مدیر، توانا و صاحب فکر و ایده های نوین فرهنگی و هنری در  استان  وجود دارند -که اگر به فکر  رشد و توسعه ی فرهنگ و هنر در کشور که نه، استان هم باشیم-، اگر ارجاع مدیریت این مهم به آنان نه، حداقل ارزش مشورت گرفتن از آنها در تحقق رخدادهای هنری استان را که دارد، به نظر شما ندارد؟


چهارشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۷
۱۸:۴۱:۰۴
Copyright © ۲۰۰۹ Shakibzade.com All rights reserved
E-mail : info@shakibzade.com - Power by:Ghasedak ICT | پنل اس ام اس