مصداق "ماست مالی سیلی فرهنگی"!

در یکی از اصول اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری آمده است: "روزنامه‌نگار، وقف واقعیت عینی است و بارزترین وظیفه اش این است که با وقف صادقانه خویش نسبت به واقعیت عینی، خود را در خدمت حق مردم، در راه دست‌یابی به اطلاعات حقیقی و موثق قرار دهد و رویدادها را وجدانا در گستره صحیح خود و با ترسیم مناسبات اصلی و بدون تحریف و با کاربرد ظرفیت خلّاقانه خود، انعکاس دهد".


از طرفی تقریبا همه ی اساتید و اهل رسانه معتقدند که صرف اطلاعاتی که روابط عمومی یک دستگاه در اختیار قرار می دهد، نمی تواند تمام واقعیت باشد و استناد به آن، لازمه اش بررسی و تحقیقات بیشتر موضوع و توسط خبرنگار است. و این وظیفه جزو مهمترین وظایفی است که متاسفانه امروزه کمتر شاهد و ناظرش هستیم.

در رخدادی که موضوع سخن است، دانش آموز مظلومی در فضای آموزشی و توسط سیلی مدیری فرهنگی! کبود می شود و خبرنگاری که با حداقل وظایف رسانه ای اش آشنایی ندارد مامور می شود تا برای ماست مالی ماجرا به سراغ مسولی برود که قائدتا بایستی ابتدا منافع مدیر، دستگاه و خودش را در نظر داشته باشد -که شاید هم این حق ذاتی او باشد-، اما رسالت خبرنگار و خبرگزاری مربوطه چه می شود؟

از طرفی حق دانش آموز سیلی خورده و نگرانی جامعه ای که هر روز صبح هزاران هزار دانش آموزش را روانه ی مدارس می کند، چه می شود؟ آیا این جزو وظیفه و رسالت خبرنگار و رسانه اش نیست که حداقل سراغی از دانش آموز، والدینش، مدیر خاطی، معلم ناظر، دستگاههای قانونی و اثری که روزها بر صورت دانش آموز به جای مانده است، بگیرد؟

اگر چه در بیان این واقعه از زبان مدیر محترم روابط عمومی آموزش و پرورش، جانبداری صریحی از طرفین مشاهده نمی شود، اما اگر اصحاب رسانه ای به خاطر منافعش! واقعیت را یا نمی داند و یا کتمان می کند، آیا حق دارد که با ماست مالی واقعه در پی تبرئه ی جرمی باشد که مستقیما به سرنوشت جامعه و فرهنگ و ارزشهایش بستگی دارد؟

امروزه در حالی که همه ی خانواده هایی که دانش آموزان شان را به دست فرهنگ سپرده اند، از بروز چنین رخدادی نگران و پیگیر شنیدن واقعیت ها و تصمیمات قانونی مراجع ذیصلاح هستند و قطعا تهیه ی گزارش و اخبار سفارشی و بی خاصیت، نه تنها هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد که موجبات افزایش دغدغه و نگرانی های جامعه را نیز فراهم خواهد ساخت.  


چهارشنبه ۱۹ دي ۱۳۹۷
۰۸:۳۱:۱۵
Copyright © ۲۰۰۹ Shakibzade.com All rights reserved
E-mail : info@shakibzade.com - Power by:Ghasedak ICT | پنل اس ام اس