رسانه های حاشیه ساز!

خبر: رییس شورای شهر  قزوین: "رسانه‌ها به دنبال مسائل حاشیه‌ای و تقابل بین مدیران هستند"

 (ایسنا. ۱۵ دی ۱۳۹۷)

....... درست است که رییس شورای اسلامی شهر قزوین در گفتگو با خبرنگار ایسنا گفته است که: "رسانه‌ها به دنبال مسائل حاشیه‌ای و تقابل بین مدیران هستند". و این امکان هم وجود دارد که ایشان شواهدی مبنی بر ادعای خود داشته است و چه بسا شواهدش نیز بیانگر نکته ای باشد که در خصوص رسانه ها مطرح کرده اند، اما اینجا وظیفه ی چه کسی و یا کسانی است که موضوع را شفاف و روشن کرده و به اطلاع عموم برسانند؟


مصاحبه ی مورد نظر را تماما خواندم تا شاید نکته ای را ببینم که خبرنگار خبرگزاری مربوطه علت این برداشت را از مصاحبه شونده سوال کرده باشد و یا روزهای بعدش حداقل این مطلب را نقد کرده باشد. که نه پرسشی در کار بود و نه نقدی.

و من مانده ام و اینکه واقعا رسانه های ما به دنبال همین چیزی هستند که ایشان گفته اند؟ که اگر هستند که هیچ (لابد هستند که هیچ صدایی هم در نمی آید) و اگر هم نیستند که مگر شورای شهر و یا بقیه مسوولین و مدیرانی که اجازه داده می شود تا هرچه که دل شان می خواهد بگویند -و هرکاری هم که می کنند می مالیم به پشت گوشمان-، چه کسانی هستند و چقدر خرج رسانه ها را تامین می کنند که از دیوار صدا در می آید، اما از اینان نه؟

وقتی یک خبرنگار خبرگزاری معتبر دولتی این موضوع را بدون هیچ واکنشی و همانند یک میرزا بنویس، منعکس می کند، یعنی فراموش کرده است و یا اصلا نمی داند که یکی از وظایف اصلی یک خبرنگار متعهد و حرفه‌ای و رسانه اش، تبیین دقیق واقعیت‌ها و بیان حقیقت است، نه مدح و مبالغه!

خبرنگار شخصیتی است جریان‌ساز که جایگاه او در تاریخ و جریان‌های تاریخ ساز بشری، نهادینه شده است و بایستی زبانش شمشیر بران و گویای وجدان عمومی اجتماع بشری و بیانش روشنگر واقعیت های اجتماعی و نگاه و منش او، هستی بخش حوزه رسانه و خبرآفرینی باشد.

و اما اگر "رسانه‌ها به دنبال مسائل حاشیه‌ای و تقابل بین مدیران هستند"، مگر نه این است که برخی از میرزا بنویسان، حداقل سوژه هایشان را از تقابل همین مدیران انتخاب می کنند؟ در واقع وقتی ریاست شورای شهر در گفتگو با همین خبرنگار، خطاب به مسوولین شورای عالی معماری شهرسازی کشور می گوید: "بی خود کرده‌اند که مصوبه جدید داده‌اند"؛ اگر مصداق ایجاد حاشیه و تقابل بین مدیران نیست، پس چیست؟


سه شنبه ۱۸ دي ۱۳۹۷
۰۷:۱۴:۱۶
Copyright © ۲۰۰۹ Shakibzade.com All rights reserved
E-mail : info@shakibzade.com - Power by:Ghasedak ICT | پنل اس ام اس