هنگامه ی هنرمندی مدیران!

خبر: رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قزوین گفت: شهرداری باید در طراحی المان های شهری فراخوان عمومی اعلام کند تا هنرمندان بتوانند ایده های خود را در این زمینه ارایه دهند.

(خبرگراری ایرنا. قزوین. ۵ آبان ۱۳۹۷)

............کافی است ساعتی از وقت تان را در سطح شهر سپری کرده و آثار هنری و غیرهنری ای که به بر و دیوارهای شهر خودنمایی می کنند را از نظر بگذرانید و قطعا به این نتیجه خواهید رسید که هیچ هماهنگی و هدفی در مدیریت این مهم در مجموعه ی شهر دیده نمی شود.


تعدد دستگاههای متولی، عدم هماهنگی و محوریت فعالیتهای مرتبط در سطح شهر، سلیقه ای عمل کردن دستگاهها، بویژه مراکز فرهنگی و هنری، عدم استفاده از هنرمندان، کارشناسان فرهنگی و هنری و بعضا روانشناسان مرتبط، معضلی اساسی است که گریبان این شهر را از سالهای دور گرفته است و همچنان ادامه دارد.

البته مشکل اساسی اینجاست که وقتی شخصی را به  مدیریت یک حوزه و سازمانی می گمارند احساس می کند در همه ی بخش های کاری دستگاهش استاد و همه فن حریف می باشد. یعنی اگر مدیر مثلا کارشناس دامداری است و احتمالا مدیر دامداری استان می شود در سایر امور، همانند برنامه های فرهنگی، اجتماعی، ارتباطات، مالی، اعتقادی و.... هم صاحب نظر شده و علاوه بر ارایه ی نظرات کارشناسانه!، راهکارهای اجرایی آن را هم ارایه و بر اجرا هم نظارت می کند و نتیجه می شود، معضلات پدید آمده ای که در بسیاری از دستگاهها و جریانات مختلف و در سطح شهر با آن مواجهیم.

واقعیت این است که امروزه وقتی مردم در سطح شهر قدم می زنند، واقعا نمی دانند در پس این همه رویدادهای تلخ و شیرین روزگار، باید بخندند، گریه کنند، تفکر کنند، مسخره شوند، بی خیال باشند و یا ....؟

و چقدر تاسف بار است که در این شرایط، آثار بیشمار هنری هنرمندان شهرمان بر دیوارهای خانه هایشان و ایده های هنری در سرهایشان خاک می خورد تا شاید فردا روزی از خاک برون آمده و فاتحه ای نصیبش شود!

رییس محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی فعال دوره ی گذشته ی شورا!، مطلب بجایی را مطرح کرده اند، اما آیا امکان طرح موضوع در شورای اسلامی شهر و اخذ مصوبات لازم برای جلوگیری از این ناهماهنگی ها و سوء مدیریت ها -حداقل در مجموعه ی شهرداری ها- وجود نداشت؟ اگر نداشت که بایستی با مردم شفاف بود و مسایل را با آنان درمیان گذاشت و اگر هم داشت که بهتر است کار را ریشه ای بررسی و در مجموعه ی خود به سرانجام رسانیده تا مردم بیش از این متضرر نشوند.


دوشنبه ۷ آبان ۱۳۹۷
۰۶:۱۸:۴۸
Copyright © ۲۰۰۹ Shakibzade.com All rights reserved
E-mail : info@shakibzade.com - Power by:Ghasedak ICT | پنل اس ام اس