تا بوده همین بوده!

خبر: امام جمعه موقت قزوین: نمایندگان به جای حل مشکلات مردم، دنبال انتصاب نیروهای خود هستند. (خبرگزاری مهر ۴ آبان ۱۳۹۷).

........فرق نمی کند. اینکه کدام دولت، کی و چگونه حکومت کرده و خواهد کرد. اما آنچه بر همگان مثل روز  روشن است، اینکه اغلب هرکجا که سر کار آمده اند باورشان این بوده که عقل کل هستند و آنچه آنها می فهمند هیچکس نمی فهمد و نمی فهمیده اند. بنابراین بایستی همه ی کارها از اول شروع شود.


و طبیعی است که برای تحقق این طرز فکر هم بایستی مهره ها طوری چیده شوند که هم خودی باشند و مطیع و هم یک جورایی نخودی!

باید توجه داشت که این نوع مدیریت ویژه ی یک شهر و یک استان و دیروز و امروز ما نیست و نخواهد بود.

امروز مدیریت یعنی من! و هر کس غیر این به فکرش هم خطور کند یعنی برمن و این نکته ایست که هیچ مدیری در گذسته، حال و آینده زیر بارش نخواهد رفت که مدیریت و عملکرد گذشته گان را مورد تایید قرار دهد. چرا که اگر تایید کند اول بایستی خود با میزو مزایا خداحافظی کند.

و امروز بسیاری از ناهنجاری ها، پس روی ها، بی اخلاقی ها و نارضایتی های مردم از همین طرز تفکر است که بایستی بجای طرح تکراری درد به فکر درمانش بود. آنهم از ریشه. و باور اینکه مردم از همه دردها آگاهی داشته و از شعار و بیان آنها، بدون درمان،خسته اند.


شنبه ۵ آبان ۱۳۹۷
۱۳:۴۰:۲۲
Copyright © ۲۰۰۹ Shakibzade.com All rights reserved
E-mail : info@shakibzade.com - Power by:Ghasedak ICT | پنل اس ام اس