خبری که خبر نشد!

جالب است اگر بشنوید که سرپرست یک خبرگزاری پس از  یک دهه کار خبری، خیلی سریع و یکهویی! کنار گذاشته شد و حتی در خبرگزاری خودش هم خبر نشد.

 و این در حالی است که توی این استان کوچکترین وقایعی که ممکن است در خفا هم اتفاق افتاده باشد، می شود خبر یک رسانه ها، بخصوص شبکه های مجازی!


"علیرضا ضرغامی" نزدیک به یک دهه سرپرست خبرگزاری فارس استان قزوین بود. کاری هم به این نداریم که چه خط و ربطی را در استان، خبر می کردند، اما واقعیت این است که ایشان هم یکی از مجموعه ی صدها خبرنگار و رسانه ای های استان بودند. خبرنگاری که سالها با همین جمع در محافل مختلف خبری همراه بودند. که انگار اصلا نبودند.

و اینگونه است که در کمال ناباوری خودشان هم، کنار گذاشته می شوند بدون اینکه نشستی و مراسمی برایش ترتیب داده شود تا حداقل ظواهر حفظ شود.

نوشتتم بخاطر اینکه گفته باشم این سرنوشت همه ی آدمهای این سرزمین است. بخصوص خبرنگارانی که همه ی عمر و جوانی و توانایی خود را برای آگاهی مردم شان می گذارند.

و اینکه امروزِ ضرغامی در انتظار فردای همه ی ماست و اینکه مراقب دنیای مان باشیم که خرج آخرت دیگران نشویم!

@shakibzade.com


دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷
۱۴:۱۴:۰۵
Copyright © ۲۰۰۹ Shakibzade.com All rights reserved
E-mail : info@shakibzade.com - Power by:Ghasedak ICT | پنل اس ام اس