نیم نگاهی به فرهنگ جامعه!

خبر: زاهدی استاندار قزوین در دیدار کانون فرزندان شاهد استان گفت: مسائل فرهنگی با روش ها و شیوه های انتظامی امنیتی، حل شدنی نیست. (پایگاه اطلاع رسانی استانداری قزوین. ۱۸ مهر, ۱۳۹۷).

.... استاندار قزوین در دیداری که ذکر شد این را هم گفته اند که: "بخش زیادی از رفتارها و سبک زندگی  نسل جدید و جوان در جامعه، نتیجه نحوه برخورد و نگاه مسئولان و مدیران می باشد که نتوانسته ایم روش مناسب را در این خصوص در پیش بگیریم".


گفته هایی که از استاندار قزوین خواندید، درست پس از گذشت ۴۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی مطرح می شود. چهل سالی که درست است همواره درگیر با ضد انقلاب و استکبار بوده ایم اما میتوانستیم حداقل همت هایی را هم برای تحقق این مهم به کار ببریم. مگر اخذ روشی که کمک حال تحقق امور فرهنگی جامعه ی ما باشد چقدر کار و توان طلب می کرد که طی چهل سال نکردیم؟

اگر نگاه ساده ای به میزان اختصاص بودجه های دولتی به امور فرهنگی و طی ادوار پس از انقلاب بیاندازیم خواهیم دریافت که بخش اعظم بودجه های مملکت ظاهرا خرج فرهنگ شده است. اما کدام فرهنگ نمی دانم؟

این را همگان می دانیم که توسعه‌ ی فرهنگی نیازمند قبول جذب افراد جامعه از یک سو و آموزش مستمر آن‌ها از سوی دیگر است. و البته این قبول و جذب در صورتی رخ می‌دهد که افراد آگاهانه آن را بپذیرند و برای خود سودمند بدانند. به عبارت دیگر افراد باید احساس کنند که برای تعادل ارتباط خود با محیط ناگزیر از پذیرش آن هستند. زمانی که نوآوری، تغییر، حساسیت به زمان، ارزش دادن به کارهای گروهی و نه فردی، انتقاد پذیری، ارج گذاشتن به آموزش، توجه به شخصیت و حقوق دیگران به یک باور فرهنگی تبدیل شود.

از طرف دیگر لازم است که سازمان‌های فرهنگی جامعه با تغییر و تحول بنیادین در ساختار، قوانین، مدیریت و برنامه‌ریزی‌ها در صدد ایجاد ثبات مدیریت فرهنگی، اعمال مدیریت مشارکتی، نظام برنامه‌ریزی فرهنگی، کاهش بوروکراسی و کاهش مقررات دست و پاگیر اداری برآیند تا بازگشت به هویت فرهنگی ایرانی- اسلامی در جامعه‌ ما نوید بخش شکست تهاجم فرهنگی دشمن باشد. البته نه دشمن های خود ساخته و تراشیده!

آنچه بدیهی است، مدیران ادوار مختلف نظام جمهوری اسلامی در ایران نخواسته و یا نتوانسته اند که نیم نگاهی هم به حال و احوال امور فرهنگی جامعه داشته باشند. چرا که اگر این نیم نگاه هم اتفاق می افتاد حداقل بایستی تاثیری مستقیم بر اطرافیان خودشان داشت که نداشته است.

و حال چگونه است که این غفلت بزرگ را قرار است خیلی زود و با استفاده از شیوه های انتظامی و نظامی جبران کنیم. البته خدا پدر و مادر استاندار ما را حفظ کند که به همین حداقل ها هم اعتقاد دارند واگر نه جوانان و نسل پرسشگر ما بایستی سر از ناکجا آباد در می آوردند.

به زعم نگارنده و با سیر فرهنگی که امروزه در جامعه ی ایران و ایرانی رواج دارد، بعید به نظر می رسد که اتفاق شایسته و بایسته ای در حوزه ی فرهنگ رخ نماید. بنابراین بایستی همچنان منتظر بود تا ........؟


يكشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۷
۰۹:۱۶:۱۸
Copyright © ۲۰۰۹ Shakibzade.com All rights reserved
E-mail : info@shakibzade.com - Power by:Ghasedak ICT | پنل اس ام اس