سرزمین هرز!

خبر: مرد جوانی درباره دلیل حضور خود در مقابل مجلس اظهار کرد: ما با آمریکا مشکل اساسی داریم و زیر بار حرف زور آن‌ها نمی‌رویم. وقتی از وی که از حوزه علمیه تهران در این تجمع شرکت کرده است درباره FATF و CFT‌می‌پرسم می گوید: از ماهیت این لوایح اطلاع دقیقی ندارم. اما دشمن دنبال جهانی‌سازی است و می خواهد مسائل امنیتی و اقتصادی را یکدست کند. هدف اصلی دشمن محدود کردن قدرت نظامی ایران است. آنها می خواهند تسلط بیشتری بر اقتصاد ایران داشته باشند.

·      ایسنا.یکشنبه / ۱۵ مهر ۱۳۹۷ / ۱۳:۳۴کد خبر: ۹۷۰۷۱۵۰۸۴۷۲

........ به گزارش خبرگزاری ایسنا، همزمان با بررسی CFT در مجلس شورای اسلامی، عده‌ای که تعدادشان به حدود ۵۰۰ نفر می‌رسیده با تجمع مقابل مجلس و سر دادن شعار خواستار عدم تصویب CFT توسط نمایندگان بودنده اند که گزارشگر ایسنا به میان شان رفته و در خصوص هدف آنان از حضورشان در این تجمع و علل مخالفتشان با لایحه ی الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)، پرسش هایی را مطرح نموده است که یکی از آنان مطلب بالا را مطرح کرده است و البته بقیه ی هم اظهار نظرهای مشابه.


و اما  فارق از اینکه آنچه گفته اند و می گویند، درست است و یا غلط، نکته ای که مطرح شد و صدها و شاید هزاران مثال دیگری که در رسانه های مختلف شاهد و ناظر آن هستیم، مبین این واقعیت مهم است که نه تنها عوام که بسیاری از خواص هم که ادعای "خواص بودن" دارند دچار همین اوهام هستند. و بدون اینکه پیرامون موضوع و مطلبی، مطالعه، تحقیق و یا تعمق کرده باشند، نه تنها مروج که تحلیلگر نگاه و برداشتهای ناصواب خود از موضوع نیز می شوند و اینگونه می شود که چهل سال از انقلاب و هزاران سال از تاریخ ایران را پشت سر می گذاریم و هنوز در فهم کمترین اصول جامعه شناسی و رعایت آداب فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی، "درمانده ایم" و اندر خم یک بن بست!

ای کاش در همین رابطه، حداقل بزرگانمان و آنهایی که در راس دستگاه های فرهنگی، اجتماعی و مرجع مردم هستند، فارق از بند و بست های سیاسی، توجه به منافع شخصی و نگاه های آنی، به عمق این مهم توجه داشته باشند و باور اینکه "در سرزمین هرز، سرشاخه های سبز نمی روید*"

* حمید مصدق


دوشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷
۱۴:۳۴:۱۲
Copyright © ۲۰۰۹ Shakibzade.com All rights reserved
E-mail : info@shakibzade.com - Power by:Ghasedak ICT | پنل اس ام اس