ما روی دوش آدم های دیروز ایستاده ایم!

استاد بزرگ ادبیات و هنر، حسن لطفی در یکی از شماره های نشریه ی "فروردین امروز" و در ستون "دیرور، امروز، فردا"، (یکشنبه ۱۴دی ۱۳۹۳).تعبیر زیبا و اشاره ای مفهومی به شهدای دفاع مقدس و بزرگان فرهنگ و هنر داشت، نوشته بود: «ما[امروز]روی دوش آدم های دیروز ایستاده ایم!».

اگر قرار باشد "خط کشی" در فهم این حرف بزرگ نباشد، انصافا بزرگان و نقش آفرینان عرصه های مختلف این دیار، همه و همه جزو ستارگان درخشانی بوده و هستند که دوش های خستگی ناپذیرشان، نه برای امروز که برای ادوار گذشته و آینده نیز مامنی ماندگار در جهت ایستادن و مانده بودن بوده و خواهد بود.


اگر چه در بیان و تشریح مقام و منزلت بزرگان علم و ادب و هنر قزوین، گفتنی های بسیاری از لسان و قلم ادیبان و آگاهان این عرصه گفته شده و می شود و من کمترین، زبانی الکن در این مقوله دارم، اما در باب شهدا و ایثارگران و بواسطه ی قرابت و ارتباطاتی که با مجموعه ی ایثارگران و بازماندگان صبورشان دارم، به خوبی به این مهم اعتقاد دارم که اگر نبود حماسه ی ماندگار رزمندگان در طول هشت سال دفاع مقدس، قطعا امروزمان متفاوت بود از آنچه هست.

ملت بزرگ ایران در ایام جنگ تحمیلی، دورانی را سپری ساخت که برای دستیابی به سلاح های اولیه ی دفاع و مقابله با دشمنان قسم خورده ی جمهوری اسلامی با مشکلات عدیده ای روبرو بود در حالی که کشورهای ریز و درشت استکباری و بعضا نیز به طور علنی با ارایه ی همه ی امکانات و جنگ افزارهای نوین خود، شریک عراق برای تجاوز و سقوط ایران بودند.

به اعتقاد نگارنده اگر امروز جمهوری اسلامی ایران به عنوان مطرح ترین کشور منطقه، از امنیت و اقتدار جهانی برخوردار است قطعا به واسطه ی حضور اعتقادی و غیرتمندانه ی مردمی است که هشت سال تمام با دست خالی و حداقل امکانات نظامی، در جبهه ها و پشت جبهه ها در مقابل زیاده خواهان جهان ایستادگی کرده و از این جنگ نابرابر، سربلند و سرافراز بیرون آمدند. لذا بیگانگان به خوبی می دانند که کوچکترین تحرک امروز آنان علیه ایران، سرنوشتی چون سرنوشت صدام و عراق را برایشان رقم خواهد زد.

و یادمان نرود که امروز این عزت و سربلندی را به برکت وحدت و انسجام اقشار مختلف مردم در کسب پیروزی های هشت سال دفاع مقدس به دست آورده ایم و حفظ و تداومش هم نیاز بیش از پیش به وحدت و یکپارچگی آحاد مردم دارد. مردمی که اگر فراموششان کردیم. فراموشمان خواهند کرد.


چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۷
۱۶:۰۵:۴۹
Copyright © ۲۰۰۹ Shakibzade.com All rights reserved
E-mail : info@shakibzade.com - Power by:Ghasedak ICT | پنل اس ام اس