کو گوش شنوا؟

حدود سه ماه قبل با ارسال تصویر و مطلب کوتاهی در تلگرامم یادآور شدم که: "بهتر است قداست شهدا را با برنامه های مرتبط و در شان آنان(اگر داریم؟) حفظ کنیم؟"...اما ظاهرا در این شهر و استان سیاست زده، هر کاری که انجام بدهی بایستی با خط کش سیاست اندازه گیری شود.

قزوین و استان مظلومش، سالهای سال است که مصیبت زده ی سیاسی کاری افراد سیاست زده و کوته بینی است که همه چیز را با همه چیز سیاست قاطی می کنند و متاسفانه گاهی آدم از این همه سیاست بازی و نگاههای بی تدبیرانه خسته می شود.


سیاستی که نه فقط در دستگاههای اداری، بلکه در رسانه ها هم شیوع یافته است. چرا که اگر حداقل رسانه ها و این همه خبرنگاری که در استان حضور دارند، این پیام و نظایر آن را حداقل می دیدند و در باره اش کار می کردند، امروز شاهد کلنگ زنی مستراح، آن هم در بوستان "تمدن" و به مناسبت برگزاری کنگره ی سه هزار شهید مظلوم استان قزوین نبودیم.

در همین رابطه به نظر می رسد باید نگاهها را تغییر داد. این که گفته می شود "اصلاحات"، شاید یکی از مواردش هم همین باشد. -البته اگر بکاربردن لفظ اصلاحات، موضوع را سیاسی نکند-، چرا که وقتی سخن از اصلاحات می شود، اصلاحات بایستی در همه ی زمینه ها صورت بگیرد. حتی در آداب و اخلاق و رفتار و برداشتهای فرهنگی و اجتماعی مان. ان شاالله که اینگونه شود!


شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷
۰۶:۲۶:۲۲
Copyright © ۲۰۰۹ Shakibzade.com All rights reserved
E-mail : info@shakibzade.com - Power by:Ghasedak ICT | پنل اس ام اس