خودزنی های خودنوشت سخنگو!

وقتی با آن قلم شیوا و روانش گزارش برنامه ها و اخبار شورا را در "خودنوشت" هایش می نوشت، معلوم بود که دارد یک جورایی "خودزنی" می کند.


قاعده ی روراست و یکرنگ بودن با مردم هم همین است! اهل رسانه ای که دغدغه ی مردم را داشته باشد سرانجام هم باید مردمی شود. یعنی گوشه ای بنشیند و نهایتا درددلهایش را بنویسد و بگوید تا آنهایی که اعتقادی به مردم و مردمی بودن ندارند، نانش را ببرند و بخورند و یک آب هم رویش.


سخنگوی سال اول شورای اسلامی شهر قزوین را می گویم. همین آدمی که حالا شده دبیر شورا و می گوید: "در انتخابات جدید هیات رئیسه ی شورای پنجم شهر قزوین من سخنگوی شورا نیستم و در کسوت دبیر اولی انجام وظیفه خواهم کرد. ولی برای من که از جنس خود رسانه هستم به نظر نمی رسد تفاوت چشمگیری داشته باشد."!

شاید برای جوانی که جویای نام و نان نیست و به آینده ی فرهنگ و هنر شهر و مردمش می اندیشد در هر کجا که باشد تفاوت چشمگیری برایش نداشته باشد، اما برای مردمی که از شورا فقط اخبار صادقانه و خالصانه اش را می شنیدند، این تفاوت، تفاوتی متفاوت است.

امروزها همه جا عکس اعضای شورای شهر و نتیجه ی انتخابات جدید هیات رئیسه شورای پنجم اطلاع رسانی می شود و واقعا هم نمی دانم این خبر چقدر به درد مردم می خورد و برایشان چه تفاوتی دارد که به کی، چه سمتی در شورا واگذار شده است و چرا؟ اما اطلاع رسانی، آدم خودش را می خواهد. آدمی که در همه ی زمانها و مکانها، خود را با اتفاقات ریز و درشت شورا، همراه و در کنار مردم ببیند و باشد.

مردم از مجموعه ی شورا، کار می خواهند و اینکه برایشان قدمی برداشته و آنها را ببینند و درک کنند. دیدن هایی که بخش عمده ی آن در عملکردها و اطلاع رسانی به هنگام و شفاف، ظهور و بروز خواهد داشت. کاری که خودنوشت به خوبی از عهده اش بر آمده بود. البته تا زمانی که این رَوَند ادامه داشت و اما چرا این حداقل نیز به تیغ تیز خودسانسوری سپرده شد؟ شاید دلیلش"خودنوشت" و "خودگویی" هایی بود که نباید گفته و نوشته می شد!

و ایکاش در این شهر بی دروازه، هرچیزی و هر کسی سر جای خودش قرار داشت تا بیش از این بیقرار فرداها و آدمهایش نباشیم!


دوشنبه ۱۲ شهريور ۱۳۹۷
۱۲:۲۹:۳۱
Copyright © ۲۰۰۹ Shakibzade.com All rights reserved
E-mail : info@shakibzade.com - Power by:Ghasedak ICT | پنل اس ام اس