مفاخر قزوین را دریابیم!

دعوت نامه مراسم بزرگداشت حضرت آیت الله محمدی تاکندی را داشتم به دوستی می دادم که با دیدن عکس و اسم ایشان یک دفعه رنگش پرید و گفت: وای! حاج آقا کی فوت کردند؟

گفتم: خدا نکنه. مراسم پاسداشت برایش گرفته اند.

گفت: آخه تو قزوین رسم بر این است که هرکی از دنیا بره برایش مراسم می گیرند.

.................


امروزها معمولا روزی نیست که بگذرد و خبری در مورد اقدامات مختلف کشورهای دنیا در زمینه ی پاسداشت فرهنگ بومیشان نشنویم. در دنیایی که رقابت بین کشورها هر روز به عرصه ی جدیدی کشیده می شود تا نقش حوزه فرهنگی هر روز بیش از پیش برجسته و حیاتی شود .

فرهنگ را مجموعه ی داشته ها، ارزش ها، ابداعات و رسوم ملی در طول تاریخ تعریف می کنند و بیگمان بزرگان هر حوزه ی فرهنگی، علمی، هنری یا صنعتی در این میان نقش مهم و برجسته دارند که با آثار، افکار، ابداعات و اندشه های خود سهمی بزرگ در تشکیل این فرهنگ بازی می کنند. از اینرو است که دولت های مختلف سعی دارند هرچه بیشتر مشاهیر و مفاخر حوزه های مختلف را به فرهنگ ملی خود مرتبط سازند تا با بزرگنمایی آن زمینه های اقتدار فرهنگی ملت متبوع شان را فراهم سازند..

به واقع در جامعه ای که بزرگان و نخبگانش مورد بی مهری و بی اعتنایی قرار گرفته و یا به علت کم اطلاعی جامعه و مسولان از تلاش ها و دست آوردهای آنان، آن طور که باید و شاید قدردان تلاششان نبوده و جایگاه اجتماعی درخور و مناسبی در جامعه نداشته باشند، دچار سرخوردگی شده و یا بار سفر را بسته و راهی غربت می شوند و یا انگیزه ی ادامه موفقیت هایشان را از دست می دهند .

از طرفی کودکان و جوانان و فعالان عرصه های مختلف، با دیدن این نمونه ها که مورد بی مهری و کم لطفی قرار گرفته اند، انگیزه ی کار و تلاش و تحقیق و در نهایت موفقیت را از دست می دهند و جامعه نیز از عواقب احتمالی موفقیت و پیشرفت آنها محروم گشته و از رشد و توسعه باز می مانند.

پروژه ی فرهنگی تکریم مفاخر می تواند به عنوان سدی فرهنگی عمل کرده و با برجسته کردن بزرگان و مفاخر، اعتماد به نفس ملی، فرهنگی را تقویت کرده و زمینه ی اعتماد همگانی را فراهم سازد.

برگزاری برنامه‌هایی از این دست گرچه در نگاه اول تجلیلی از نخبگان و فرهیختگان است، اما سبب شناخت هر چه بیشتر قشر جوان و الگوگیری آنان از این بزرگان نیز خواهد شد.

باید باور داشت که بزرگترین سرمایۀ یک ملت، نخبگان، دانشمندان و فرهیختگان آن سرزمین است؛ این افراد مسیر رسیدن به توسع ی پایدار را در یک ملت ترسیم می‌کنند.

در همین رابطه، شهرداری و شورای اسلامی شهر، یکی از دیده بانان فرهنگ و اجتماع منطقه است که با رای مستقیم و غیرمستقیم مردم جهت به عهده گرفتن این مسولیت انتخاب می شوند که بخش بزرگی از فعالیت هایشان فرهنگی و اجتماعی است و بالطبع مورد سوال و ارجاع مردم محلی و مسولان کشوری در مورد پیشبرد سیاست های فرهنگ کلی و حفظ یکپارچگی فرهنگی قرار می گیرند. همچنین است نهادهای رسمی متولی فرهنگ و نهاد بالادستی استانداری که این غفلت و خسران را جبران کنند و درصدد پر کردن خلاء های فرهنگی اجتماعی جامعه، همت مضاعف داشته باشند.

برگزاری همایش پاسداشت عمری تلاش و مجاهدت فرهیخته ی ارزشمند، دانشمند توانا، حضرت آیت الله محمدی تاکندی، اگر چه کمی دیر اتفاق افتاد، اما عملی درخور و ستودنی از دست اندرکاران این مهم می باشد که امید است با نهادینه شدن این نوع برنامه ها در استان مینودری قزوین، شاهد ترویج فرهنگ سپاس و انتقال آن به آینده سازان این سرزمین باشیم.

در این راستا پیشنهاد می شود همچون بسیاری از شهرها و استانهای دیگر کشور، مرکزی به صورت متمرکز و مجهز و گسترده جهت پیگیری مستمر امور مرتبط با مشاهیر و فرزانگان بیشمار قزوین تشکیل شود. مرکزی که بتواند حق مطلب را در حق این نیکنامان به هنگام و به درستی ادا کرده و تشعشع این ستاره های همیشه فروزان سپهر علم و فرهنگ را در جامعه ی بحران زده ی عصر جدید بتاباند و با ایجاد پیوست فرهنگی بین مفاخر و نسل حاضر، امر هویت سازی و تناسل فرهنگی را به نحو مطلوب به فعلیت برساند.


پنجشنبه ۱ شهريور ۱۳۹۷
۰۷:۰۱:۵۳
Copyright © ۲۰۰۹ Shakibzade.com All rights reserved
E-mail : info@shakibzade.com - Power by:Ghasedak ICT | پنل اس ام اس