مطالعه روزنامه صبح!

در گذشته و در دوره‌هایی که به عنوان آموزش روزنامه‌نگاری برگزار می‌شد و یا در محافل عمومی اجتماعی و فرهنگی، همواره تاکید بر این بود که مطالعه‌ی روزنامه صبح را در دستور کار خود قرار دهیم، حتی اوقاتی که در خانه، محل کار، داخل اتوبوس، مترو و ... هستیم، همانند بسیاری از مردم کشورهای اروپایی که امروزها هم اینچنین هستند؛ اما هم آن روزها باوراندن این مهم برای مخاطب‌های سرزمین‌مان ایران، سخت بود و هم امروز که نه در محافل عمومی که در آموزش‌هایمان هم نیازی به طرح آن احساس نمی‌شود. اینکه مطالعه، به ویژه مطالعه‌ مطبوعات برای مردمان آن‌ور آب، یک ضرورت است و این مهم و ضرورت آن، از کودکی در خانواده و آموزشگاه‌ها به آنان منتقل می‌شود، نکته‌ای قابل تامل است، نکته‌ای که در کشور ما، حتی معلمان و اساتید نیز توجهی به آن ندارند.
به عبارتی، وقتی استاد روزنامه‌نگاری‌ ما، خود روزنامه‌ نمی‌خواند و استاد ادبیات ما با کتاب‌های روز به هر دلیلی بیگانه است، چطور انتظار داریم کودک ما کتاب بخواند؟ خواندن، دیدن، شنیدن و تامل در جامعه، فرآیندی است که بایستی به ضرورتی اجتناب‌‌ناپذیر برای آحاد مردم تبدیل شود و این در حالی است که امروزه این موضوع حتی جزو کوچکی از ضرورت‌های حداقلی ما هم نیست. بیایید راه را دور نکنیم، سری به خانواده و اطرافیان خودمان بزنیم و ببینیم کدام پدر و مادر اهل مطالعه هستند و فرصت‌ پرداختن به این مهم را دارند تا انتظار انتقال آن به کودکانمان را داشته باشیم. آنچه مسلم است، نظام آموزشی و دستگاه‌های مرتبط فرهنگی ما باید دستخوش تغییرات جدی شود تا خواندن و مطالعه کردن در راس مطالبات مردمی و نیازهای جامعه قرار گیرد.

سه شنبه ۱۹ تير ۱۳۹۷
۰۵:۱۵:۲۳
Copyright © ۲۰۰۹ Shakibzade.com All rights reserved
E-mail : info@shakibzade.com - Power by:Ghasedak ICT | پنل اس ام اس