روابط عمومی و آنچه که باید باشد!

مکرر، سخنرانی ها و جملاتی خوانده و شنیده ایم که در وصف و ویژگی های روابط عمومی و علم ارتباطات گفته شده و می شود. محتوای این سخنان در این نکته خلاصه می شود که در عصر ارتباطات، چاره ای نیست جز آنکه باید به ابزار روز مجهز شد و مخاطب و ذی نفع را در جریان لحظه ای مسایل و رویدادهای سازمان متبوع خود قرار داد. مجموعه را تنها نگذاشت و با دادن انبوه اطلاعات به هنگام و سریع، جامعه ی هدف را در مسیر اهداف و عملکرد سازمانی قرار داد تا احساس تعلقش بیشتر شده و از همین روی سازمان با سرمایه ای به نام سرمایه ی اجتماعی مجهز شود تا بدین طریق در راه پیشبرد استراتژی های خود بهتر و موفق تر عمل کند.


از پس این مقدمات و اقدامات نیز در نهایت این نتیجه به دست آید که در عصر امروزین، مسوولیت ها و وظایف خطیری بر دوش واحدی به نام روابط عمومی قرار دارد که وظیفه دارد به عنوان بازوی مدیریت و آیینه ی تمام نمای سازمان، از راه تعاملات روزانه با مخاطبان داخل و خارج سازمان، این سرمایه ی عظیم را گردآوری و در ادامه ی آن از راه سازمان صیانت و پاسداری کند.

با همه ی این احوال، بازبینی دقیق رفتارهای سازمان های فعال در سطح کشور، بویژه در استان قزوین نشان از این واقعیت دارد که همچنان مباحث فوق از محدوده ی تعارف پیشتر نمی رود و همچنان روابط عمومی و نیروهای خدوم آن مورد کم و بعضا بی توجهی قرار گرفته و این واحد همچنان به عنوان واحدی درجه ی چندم در سازمانها دیده می شوند.

از طرفی متاسفانه به دلیل ناکارآمدی بسیاری از کارکنان شاغل در روابط عمومی ها که فاقد انگیزه، تخصص، دانش و تجربه ی کافی هستند، خلاقیت و نوآوری در روابط عمومی ها عنصری مفقود شده محسوب و کپی کاری و کارهای تکراری و کارشناسی نشده، اثرات خود را به خوبی نشان داده است.

متاسفانه انتصاب مدیران روابط عمومی در سطح کشور و استان سلیقه ای و بر اساس نظر مدیرانی است که آگاهی درست و صحیحی از وظایف و کارآیی روابط عمومی در مجموعه ی خود ندارند و یا هنوز به اهمیت و جایگاه آن پی نبرده اند. به طوری که از مجموعه ی حدود ۱۶۰ مدیر روابط عمومی در دستگاههای اداری قزوین، تنها ۱۶ نفر، یعنی فقط ده درصد آنان دارای تحصیلات مرتبط با روابط عمومی هستند و جالب تر اینکه این درصد حداقل طی ده سال گذشته تغییر محسوسی نداشته است.

به نظر نگارنده، روابط عمومی برای ارتقای خود باید تلاش و نقش ایفا کند. باید خود را با روش های نوین مسلح و مهارت های جدید را به خوبی بیاموزد و البته نباید از این مهم نیز قافل شد که برای داشتن یک روابط عمومی به روز و پویا، مدیران سازمانها نیز بایستی برای این قلب تپنده، آیینه ی تمام نما و ویترین سازمان خود، ارزش قایل باشند چرا که با توجه به نگاه مثبت مدیران ارشد سازمان به روابط عمومی، این نهاد قدرت واقعی خود را دریافته و می تواند بیش از پیش به سازمان، مدیران، کارکنان و مخاطبان سازمانش خدمت کند.

همچنین به نظر می رسد روابط عمومی امروز ایران، علی رغم همه ی ادعاها و مدعیان بی شماری که دارد بیش از هر چیز نیاز به خودسازی و تفکر عمیق به آنچه هست دارد، نه آنچه که بر ساخته های ذهن خود پرورانده است.

اگر چه از تکرار این همه حرف و حدیث در خصوص ناکارآمدی روابط عمومی ها و بی توجهی مسوولین به این هنر پویا و شگفت آور خسته ایم، اما امیدواریم و شاید نامگذاری هفته و هفته های روابط عمومی، فرصت مناسبی برای نگاه عمیق تر مسوولین نظام و دستگاهها به روابط عمومی باشد و زمانی برای ترسیم آینده ای معقول و منطقی از آنچه باید باشیم.


سه شنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷
۰۹:۴۲:۰۵
Copyright © ۲۰۰۹ Shakibzade.com All rights reserved
E-mail : info@shakibzade.com - Power by:Ghasedak ICT | پنل اس ام اس