عمرا چنین اتفاقی بیفتد!

خبر: «علیرضا آشناگر، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین با بیان اینکه برای افزایش شادی و نشاط اجتماعی باید سهم بودجه فرهنگی و اجتماعی استان افزایش یابد، گفت: بودجه سه درصدی فرهنگ در شان این شهر بزرگ و تاریخی نیست*

نکته ی مهمی که در اظهارات این مسوول غیر بومی استان وجود دارد و در عَمَلِ بسیاری از مدیران وجود ندارد این است که متاسفانه همین بودجه ی سه درصدی هم در ارایه طرح و برنامه های فرهنگی، هزینه نمی شود. چرا که کافی است شخص ایشان که در مسند استانداری هم هستند، شخص و یا گروهی را مسوول تحقیق در این خصوص کرده و برسی کارشناسانه بشود که همین سه درصد بودجه ای که احتمالا مربوط به سال گذشته می شود، در چه زمینه و برای تحقق کدام برنامه ها هزینه شده است.


بیایید راه را دور نکنیم. اینکه شعار کمبود بودجه ی فرهنگی را بدهیم بدون بررسی کم کاری ها و غیر تخصصی عمل کردن دستگاهها در راه و روش هزینه کردن بودجه های تخصیصی، راه به جایی نخواهیم برد. بنابراین اگر دلسوز کار فرهنگی برای مردم و این شهر فرهنگی هستیم. پیگیری های لازم انجام شود و به مردم که نه، حداقل برای خودتان گزارشی مستند تهیه و گزارش شود که، نه سالهای دور که بودجه ی فرهنگی همین سالی که گذشت، چقدر هزینه ی فرهنگ و کدام فرهنگ شده است؟

وقتی که بر اساس روند شفاف سازی دولت در عمومی کردن بودجه ی جاری کشور، سهم بودجه ی فرهنگی -فقط فروردین ماه سال جاری- به میزان حدود ۲۱۷ میلیارد تومان اعلام شده است که در اختیار نهادهای فرهنگی کشور قرار گرفته و شما شاهد هیچ برنامه ی اثرگذار فرهنگی در سطح کشور نیستید، چگونه می شود که از بودجه سه درصدی این شهر در امر فرهنگ، انتظار معجزه داشته باشید. آن هم بودجه ای که در توجیه دستگاههای اداری میتواند شامل همه ی اقدامات اداری، حتی امور خدماتی و پشتیبانی! مدیران و کارکنان دستگاهها باشد. چرا که اگر عوامل مربوطه در آسایش روحی و فکری نباشند، امکان کار کردن، حتی روزی بیست دقیقه ی معمول کشور هم از آنها سلب خواهد شد!

به نظر می رسد برای یک بار هم که شده از همه ی دستگاه هایی که بودجه ی سه درصدی فرهنگی را در اختیار دارند، بخواهید تا برنامه های کاربردی فرهنگی و اجتماعی خود برای سال جاری را در اسرع وقت و با برآورد هزینه های مربوطه اعلام نموده و سپس با تشکیل کارگروهی فنی و کاردان، موارد اعلام شده مورد بررسی قرار گیرد و در صورت تایید و فرهنگی بودن برنامه های اعلام شده، اجازه ی اجرای آن داده شود. که عمرا چنین اتفاقی بیفتد. پس اگر این بودجه سی درصد که نه، صد درصد هم بشود. همین آش است و همین کاسه!

…………………………

* نشریه نسیم حق. شماره۳۱


دوشنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۷
۰۷:۵۴:۰۲
Copyright © ۲۰۰۹ Shakibzade.com All rights reserved
E-mail : info@shakibzade.com - Power by:Ghasedak ICT | پنل اس ام اس