عکس خبری یا خبر عکسی؟

حسن شکیب زاده: اخیرا و توسط دست اندرکاران بسیاری از رسانه های مکتوب و الکترونیکی، استفاده از تصاویر پرتره در کنار انعکاس اخبار، رواج پیدا کرده است. تصاویری که بیش از اینکه جنبه ی خبری داشته باشد، شایبه ی تبلیغات شخصی و انتخاباتی! را داشته و بعضا اخباری که فاقد ارزشهای خبری نیز می باشند در کنار این تصاویر -که فاقد ارزشهای تصویری می باشند- مورد استفاده قرار می گیرد که خود زمینه از دست دان مخاطبان را فراهم می سازد.


در امر اطلاع رسانی، متن و تصویر در واقع دو رکن اساسی و مهم در رسانه های الکترونیک و مطبوعات است و اگرچه عکس با امکانات و توانایی‌های خاص خود می‌تواند به تنهایی واقعیت ها را ثبت و ضبط و به مخاطبان خود منتقل کند ولی ترکیب مناسب آن‌ها در انتقال بهتر پیام به مخاطبان، موثرتر خواهد بود.

«فرانک لوترمات» استاد دانشکده خبرنگاری میسوری، عکاس خبری را کسی می داند که هم در عکاسی ماهر است و هم به اصول خبررسانی اشراف دارد. به عبارتی، همانطور که یک خبر بر اساس ارزش های خبری تهیه و در رسانه ها انعکاس می یابد، تصاویر نیز بایستی دارای این ارزشها بوده و بعضا به تنهایی، پیامش را به مخاطبانش منتقل کند.

در همین رابطه، برای  عکس‌های خبری ویژگی هایی تعریف شده است که روایی بودن،  لحظه‌ای بودن، درگیری با موضوع، عینی بودن و وجود تحرک در تصویر، بخشی از این ویژگی ها به شمار می آید که متاسفانه بسیاری از تصاویری که در خبرهای منتشره در رسانه ها دیده می شود، فاقد این ویژگی ها می باشد.

عکاس خبری بایستی ضمن کسب اطلاعات حرفه ای، با ادبیات عکاسی و روزنامه نگاری هم آشنا باشد. در این رابطه، رعایت مباحث ترکیب بندی، نقطه توجه، پرسپکتیو خطی، کادربندی، لحظه قطعی و عمق میدان، جزئی از اصول اولیّه حرفه عکاسی است و شناخت عناصر خبری، ارزش‌های خبری و سوژه‌یابی نیز از مباحثی است که عکاس خبری را جهت رسیدن به عکس مطلوب هدایت خواهد کرد.

البته گذشته از مباحث نرم افزاری و سخت افزاری، بایستی یادآور شد که عکاس خبری باید مخاطب تصاویرش را بشناسد و ضمن شناخت نیازهای وی، نسبت به گرفتن عکس اقدام نماید. زیرا در صورت جمع شدن این عوامل است که عکس قدرت بیان واقعیت ها را خواهد یافت.

@shakibzade

دوشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶
۰۶:۳۵:۰۱
Copyright © ۲۰۰۹ Shakibzade.com All rights reserved
E-mail : info@shakibzade.com - Power by:Ghasedak ICT | پنل اس ام اس