گاهی باورش سخته!

حسن شکیب زاده: ای کاش یکی پیدا می شد و سوابق وعده های بسیاری که مدیران استان، طی دوره های گذشته به مردم و خودشان داده اند را مورد بررسی قرار داده و گزارشی به مردم ارایه می داد تا درصد تحقق و عدم تحقق وعده ها مشخص شود.

متاسفانه و یا خوشبختانه این اتفاق تا به حال نیفتاده است و بعید هم به نظر می رسد که آدمی و یا دستگاهی پیدا بشود و این دردسر را به جان بخرد، اما همانطور که از قرائن و شواهد بر می آید، درصد وعده های عمل نشده به مراتب بیشتر از وعده های عمل شده است. البته اگر بخش عمده ی آن مربوط به مدیران غیر بومی یی می شود که طبیعتا در دوران ریاست بسیاری از آنان، برایشان خیلی تفاوت نداشته و ندارد که وعده هایشان عملی بشود و یا نشود. چرا که به خوبی باور دارند، هم مردم خیلی در بند وعده و وعیدها نیستند و هم اینکه مطمئن هستند روزی نه تنها از پست موجود جابجا می شوند، بلکه به لحاظ دوری از فک و فامیل و دوستان و ... به احتمال بسیار زیاد به زادگاهشان بازخواهند گشت.

البته این مهم در گذشته های دور و نزدیک و بین مدیران بومی هم متصور است و به خاطر همین هم هست که گاهی باورش سخت است، وعده های امروزهای روسا را باور داشته باشیم.

ولی حالا که اوضای وعده و وعیدها اینگونه است، کاش یکی از دستگاه های مرتبط که کار بازرسی، حراست و یا ارزیابی عملکرد دستگاهها را بر عهده دارد، حداقل سالی یک بار وعده های داده شده را جمع بندی کرده و مدیرانی را که به وعده هایشان عمل کرده اند را مورد تشویق قرار داده و مدیرانی هم که فقط شعار داده اند را مورد بازخواست قرار می دادند تا سره از ناسره، جدا شود.

و اما، آنچه تاکنون اتفاق افتاده است، در هر برنامه ی تودیع و معارفه ای که حتی با حضور خبرنگاران! برگزار شده است، همواره از تودیع شونده تقدیر به عمل آمده و روسای معارفه شده هم، همچنان امور دستگاه مربوطه را همانند گذشتگان ادامه داده اند.

و البته اتفاق مبارکی که طی روزهای گذشته و در صحن شورای اسلامی شهر قزوین افتاد و متاسفانه فقط بخشی از آن رسانه ای! شد، بررسی بودجه ی ارایه شده از سوی شهرداری قزوین بود که با تدبیر کارشناسان و شهردار فهیم قزوین، تدوین و با نگاه ارزشی و مردم مدار اعضای تلاشگر و فرهنگ دوست و آینده نگر شورای شهر، نهایی شد. اقدام ارزشمندی که می تواند نوید رضایتمندی بیش از پیش شهروندان قزوینی باشد و ایامی پر امید را برای آنان رقم بزند، به شرط ها و شروط ها!

@shakibzade


شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶
۰۶:۰۹:۰۵
Copyright © ۲۰۰۹ Shakibzade.com All rights reserved
E-mail : info@shakibzade.com - Power by:Ghasedak ICT | پنل اس ام اس