یادداشت:
شورای فرهنگ عمومی استان کجاست؟

شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان عالی ترین ارگان تصمیم گیری درمسایل فرهنگی کشور فعالیت شورای فرهنگ عمومی کشور را به صورت رسمی از سال ۶۵ اعلام و ۲۹ فروردین ماه سال ۱۳۸۵ نیز آیین‌‌نامه ی شورای فرهنگ عمومی استان ها را تصویب کرد که در آن، از: شناخت و اطلاع از وضع فرهنگ عمومی، اصلاح و ارتقای فرهنگ عمومی و نظارت و پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصمیمات شورای فرهنگ عمومی کشور، به عنوان وظایف شورای فرهنگ عمومی استان ذکر شده است.


و این در حالی است که طی گذشت سالهای متمادی از تشکیل این نهاد تاثیرگذار، مجموعه ی این شورا در استان قزوین، نه تنها تاکنون فاقد برنامه ی مدون اجرایی بوده است، بلکه جلسات آن نیز کاملا نامرتب و صرفا بر اساس حضور مسوولین مرتبطی که هرازگاهی به قزوین سفر می کنند و در حد شعار و بیان مطالب عمومی، برگزار می شود که عموما هم فاقد نتیجه و برنامه ی اجرایی خاصی در جهت اهداف شورا و نیازهای جامعه می باشد.  

شورای فرهنگ عمومی از جمله نهادهای مهم و موثری است که وظیفه ی سیاست گذاری، هدایت و نظارت و تجزیه و تحلیل وضع فرهنگ عمومی جامعه را برعهده دارد و در این راستا با حضور اندیشمندان، صاحب نظران و مسوولین فرهنگی می تواند بنیانگذار حرکات نو و پویا در همه ی ابعاد فرهنگی باشد. و از آنجا که کشور ما امروزه با چالش های متعددی، از جمله مسایل زیست محیطی و آسیب های اجتماعی جدی مواجه گردیده است، تنها راه برون رفت از مسایل مذکور و یا تعدیل آنها، برنامه ریزی و ایجاد شرایط مناسب در راستای توسعه و تقویت فرهنگ عمومی است.

شورای فرهنگ عمومی، در واقع قرارگاه فرهنگ عمومی کشور است و بایستی تمام امور مربوط به فرهنگ عمومی در این شورا به تصویب برسد. و این در حالی است که عملکرد این شورا از بدو تأسیس تاکنون، نه تنها در استان قزوین که در سطح کشور هم علمکرد مناسبی نبوده است و این شورا نتوانسته است مدیریت فرهنگ عمومی را به دست گیرد.

به نظر نگارنده، مسوولین امر، بویژه استاندار محترم، به عنوان قائم مقام و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، به عنوان دبیر این شورا در استان، بایستی ضمن توجه یژه به امر فرهنگ عمومی، به تقویت این نهاد مهم فرهنگی پرداخته و بهترین نیروهای دلسوز و فرهنگی استان را فارق از نگرشهای سیاسی و جناحی- در این بخش به کار گیرند تا فرهنگ عمومی هر چه بیشتر به سمت اجرای اهداف بلند آن به  پیش رود. چرا که توجه به جایگاه و نقش ویژه شورا در بررسی و شناخت مسائل فرهنگی، پیش بینی و برنامه ریزی های لازم و ایجاد هماهنگی در فعالیت های فرهنگی دستگاهها و سازمانهای مختلف، امری ضروری است و از دست دان فرصتها مساوی با افزایش روز افزون ناهنجاری های پیش روست که جبران آن در آینده و حتی امروز نیز، امری بعید به نظر می رسد.

@shakibzade


شنبه ۱۶ دي ۱۳۹۶
۱۱:۴۳:۳۰
Copyright © ۲۰۰۹ Shakibzade.com All rights reserved
E-mail : info@shakibzade.com - Power by:Ghasedak ICT | پنل اس ام اس