به بهانه روز قلم:
قَلَمِ قَلَم شده!

روز قلم، بایستی تلنگری باشد برای قلم و همه ی آنانی که دایه دار قلم هستند، تا حداقل برای ماندگاری رخدادهای تاریخی، فرهنگی، هنری و انسانی زمانه ی خود، قلم و اهل آن را دریابند.
و چقدر سخت است برایم که بگویم: اگر در این شهر بلبشو، اهل قلمی یافتی که با نَفَسی راحت و بدون دغدغه، با قلم آن می کند که باید، نشانش را به نشانی همه ی اهل قلم هدیه کنید.
قَلَمِ قَلَم شده!
حسن شکیب زاده:
درست پانزده سال پیش بود که با پیشنهاد انجمن قلم ایران و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، چهاردهم تیر ماه، روز قلم نام گرفت.
اینکه چرا این اتفاق میمون، مبارک شد، نمی دانم، اما امروزه چقدر قلم و از آن فراتر اهل قلم در مقابل رخدادهای جامعه اش مسوول است! قلم هایی که می توانند جامعه ای را به تباهی کشیده و یا جامعه ای را از تباهی برهانند. قلم به دستانی که همه جا هستند و همه کار می کنند تا نان و آبی، شاید رزق روزی روح و جانشان باشد.
قلم هایی که هم در جوهره ی عشق و امید فرو می رود و هم در سبوی خون! سبویی که انسان و انسانیت را از قلم منها می سازد تا سایه ی وجدان را از زندگیشان دور سازد.
امروزه چقدر آسان می شود تفاوتهای قلم را احساس کرده و به ماهیت مظلومانه و ظالمانه ی اهلش پی برد. درست است که هنوز عموم آدم های بی قلم، نقش اساسی در سیر جهان هستی دارند، اما آگاهی و سواد رسانه ای عموم مردم به رتبه ای از شعور و باور رسیده است که سره را از ناسره بخوبی تشخیص می دهند.
و اما قزوین، شهر دهخدا و ده ها قلم به دستی که آثار ماندگارشان رفیق راه همگان است، امروز را به یاد نمی آورد. گویا نان و آب فراهم شده از هر آنچه که بیرون از قلم و شاید هم به برکت قلم، نصیب شده است، روز قلم، قلم شده ای بیش نیست.
روز قلم، بایستی تلنگری باشد برای قلم و همه ی آنانی که دایه دار قلم هستند، تا حداقل برای ماندگاری رخدادهای تاریخی، فرهنگی، هنری و انسانی زمانه ی خود، قلم و اهل آن را دریابند.
و چقدر سخت است برایم که بگویم: اگر در این شهر بلبشو، اهل قلمی یافتی که با نَفَسی راحت و بدون دغدغه، با قلم آن می کند که باید، نشانش را به نشانی همه ی اهل قلم هدیه کنید.

سه شنبه ۱۳ تير ۱۳۹۶
۱۶:۲۳:۵۷
Copyright © ۲۰۰۹ Shakibzade.com All rights reserved
E-mail : info@shakibzade.com - Power by:Ghasedak ICT | پنل اس ام اس