«...نگاران» در قزوین منتشر شد

قزوین- کتاب «...نگاران» منتشر شد. در این کتاب ۵۰ تن از روزنامه نگاران دور و نزدیک عرصه ی رسانه ای اولین و یا مهمترین خاطرات خود را در رابطه با عالم خبر و روزنامه نگاری مکتوب کرده اند.مجموعه ی خاطرات کتاب «... نگاران» از زبان روزنامه نگارانی مطرح می شود که طی دهه های گذشته همکاری ارزشمندی با نگارنده ی کتاب داشته و در رسانه های مختلف به نوشتن و انتقال مطالب اجتماعی و فرهنگی خود در رسانه های محلی و بعضا ملی پرداخته اند.

کتاب «...نگاران» در قزوین منتشر شد

شناسهٔ خبر: ۳۹۳۵۱۲۴ -
قزوین- کتاب «...نگاران» خاطرات ۵۰ روزنامه نگار استان قزوین منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این کتاب ۵۰ تن از روزنامه نگاران دور و نزدیک عرصه ی رسانه ای اولین و یا مهمترین خاطرات خود را در رابطه با عالم خبر و روزنامه نگاری مکتوب کرده اند.

مجموعه ی خاطرات کتاب «... نگاران» از زبان روزنامه نگارانی مطرح می شود که طی دهه های گذشته همکاری ارزشمندی با نگارنده ی کتاب داشته و در رسانه های مختلف به نوشتن و انتقال مطالب اجتماعی و فرهنگی خود در رسانه های محلی و بعضا ملی پرداخته اند.

این کتاب توسط نگارنده ی آن در شمارگان ۲ هزار نسخه منتشر و در ایام پیش روی در دسترس علاقمندان است.

کتاب «... نگاران» چهلمین اثر حسن شکیب زاده، روزنامه نگار و نویسنده ی بومی استان قزوین است.


۰۰:۰۰:۱۵
Copyright © ۲۰۰۹ Shakibzade.com All rights reserved
E-mail : info@shakibzade.com - Power by:Ghasedak ICT | پنل اس ام اس