حاجی بشقابی باش!

حالا برگردیم و مروری داشته باشیم به عملکرد فرهنگی مدیران فرهنگی و ارزشی استان و اینکه کدام کار فرهنگی را نه با یک بشقاب که آن هم در داخل یک تاکسی پیکان قراضه -که قیمتش بعید است مخارج کفن و دفن حاجی را پوشش دهد-، بلکه با بودجه های میلیاردی انجام داده اند که ماندگار باشد.

حاجی بشقابی باش!

گفتم: حاجی، حداقل بشقابت رو عوض کن؟
گفت: مهم عمل ماست، نه شکل و شمایل بشقاب!
حاجی بشقابی را اغلب مردم قزوین می شناختند، البته آنهایی که با تاکسی رفت و آمد می کردند. پیرمردی که به جهت رعایت مسایل شرعی، سعی داشت تا دستش به دست نامحرم برخورد نکند. اینکه او تا چه حد و اندازه مسایل شرعیش را در زمینه های مختلف رعایت می کرد یا نمی کرد موضوعی نبود که مردم بخواهند از آن سر در بیاورند، اما همینقدر که او با یک عمل بسیار ساده، پیش پا افتاده و تداوم دار، این فرهنگ را به نوعی در جامعه باب کرده بود، مهم است.
حاجی بشقابی با این حرکت به ظاهر کوچک، درس بزرگی به جامعه ی فرهنگی ما داد. او با زبان بی زبانی و بدون کوچکترین ادعایی به مدیران فرهنگی ما فهماند که با یک بشقاب بی قیمت -که اگر زمین افتاده بود هیچکس به آن نگاه هم نمی کرد-، می شود کار بزرگ فرهنگی کرد. کاری که در تاریخ و ذهن فعال همگان بماند و سالها، بلکه قرن ها از آن به عنوان یک حرکت فرهنگی ماندگار یاد شود.
حالا برگردیم و مروری داشته باشیم به عملکرد فرهنگی مدیران فرهنگی و ارزشی استان و اینکه کدام کار فرهنگی را نه با یک بشقاب که آن هم در داخل یک تاکسی پیکان قراضه -که قیمتش بعید است مخارج کفن و دفن حاجی را پوشش دهد-، بلکه با بودجه های میلیاردی انجام داده اند که ماندگار باشد.
اجرای بیش از دویست فعالیت در فلان مناسبت، اجرای صدها برنامه در بهمان مناسبت و تحویل دادن صدها شعار و حرف با تشکیل و حتی قبل از برگزاری دهها ستاد، جلسه، همایش، جشنواره و... چیزی نبوده است که از دل آن یک حرکت بشقابی! بیرون بیاید. برای طراحی و اجرای برنامه های فرهنگی و ماندگار باید حاجی بشقابی بود!


Copyright © ۲۰۰۹ Shakibzade.com All rights reserved
E-mail : info@shakibzade.com - Power by:Ghasedak ICT | پنل اس ام اس