کتاب «حسن رادیو» در راه است

جلد چهارم این مجموعه، خاطرات یکی از رزمنده‌ها را بازگو می‌کند که در مقطعی همراه با ابوترابی در اردوگاه‌های عراق بوده و خاطراتی را درباره سرقت رادیو از عراقی‌ها برای شنیدن اخبار و به اطلاع رساندن دیگر اسرا تعریف می‌کند. کار ثبت، ضبط و ویرایش این کتاب در حال انجام است و امیدوارم در سال جاری به چاپ برسد..ادامه

Copyright © ۲۰۰۹ Shakibzade.com All rights reserved
E-mail : info@shakibzade.com - Power by:Ghasedak ICT | پنل اس ام اس