کتاب قزوین ۵۷ در نشست فرهنگی پژوهشی نمایشگاه سراسری کتاب

ششمین نشست فرهنگی پژوهشی نهمین نمایشگاه سراسری کتاب استان قزوین سه شنبه ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۲ به معرفی و بررسی کتاب­های تازه انتشار یافته در قلمرو هنر اختصاص داشت. در بخش نخست این برنامه کتاب مجموعه عکس "قزوین ۵۷" رونمایی و بررسی شد....ادامه

Copyright © ۲۰۰۹ Shakibzade.com All rights reserved
E-mail : info@shakibzade.com - Power by:Ghasedak ICT | پنل اس ام اس