۲۷.مادر، زائر امام رضا(ع) بود!

گفتم: مادر، قرار است گروهی از خادمان شهدا با اتوبوس بروند مشهد، دوست داری اسمت رو بنویسم؟
انگار حسابی ذوق زده شده بود، اونهم علی رغم اینکه حداقل سالی سه، چهار مرتبه به پابوس امام میره، لذا با دستپاچگی کامل گفت: آره می رم. اسم منو بنویس.
این گذشت تا اینکه چند روز بعد از سپاه باهاش تماس گرفته و گفته بودند که آماده باشد که قرار است با هواپیما ببرندش مشهد.
دو شنبه ای که آش حلیم گرفتم و رفتم پیشش گفتم: مادر! حالا که قرار است سپاه با هواپیما ببره مشهد و با توجه به اینکه پاهات هم درد می کنه، بیا و از خیر این مشهد اتوبوسی بگذر و با هواپیما برو.
هنوز حرفم تمام نشده بود که گفت: اولا شب قبل اینکه خبر دادی اسممو برای مشهد بنویسی، خودم رفته بودم پیش پسرش، امامزاده حسین(ع) و خواسته بودم که منو بفرسته پیش پدرش و هم اینکه از کجا معلوم تا اون روز من زنده باشم.
اشگ هامو نتونستم نگه دارم و در حالی که سوار اتوبوس شده بود رفتم بالا و تقریبا به همه ی ۴۰ نفر مسافر مشهد گفتم که این مادر منه و اونجا مواظبش باشید.
اتوبوس که راه افتاد ته دلم خالی شد، چرا که این رفتن مثل همیشه نبود، راستش این بار اصلا دلم نمیخواست که بره، اما انگار نظر امام رضا(ع) چیز دیگری بود.
از مشهد که اومد باز هم آش حلیم رو گرفتم و رفتم پیشش. همین که نشستم، هم سفره ی صبحانه رو پهن کرد و هم سفره ی دلش رو. حلیم رو که خوردیم و درد دلهاشو گوش کردم، مثل همیشه پیشانی اش را بوسیده و خداحافظی کردم و بعد هم سریع راه افتادم که بخاطر خستگی بار سفر، برای بدرقه ام، تا دم در نیاد.
بلافاصله از خانه زدم بیرون و رفتم سر کار. هنوز نیم ساعت نگذشته بود که زنگ گوشی ام به صدا در آمد. خواهر بزرگم بود، حالا من هی میگم الو الو و از اون ور گوشی، صدای شیون و زاری به گوش می رسد.
بعد از چند بار الو الو کردن، تا گفت مامان رو آوردیم بیمارستان، هنوز هم یادم نیست چطوری خودم رو رسوندم.
مادر چند روزی بر اثر سکته ی مغزی تو بخش "آی سی یو" بستری بود و بیمارستان شده بود میعادگاه همه ی اونایی که دست گرم و با محبتش را بر سرشان لمس کرده بودند، اما سرانجام انگار زور امام رضا(ع) به زور همه ی اونایی که از ته قلب دوستش داشتن، چربید.
حالا همه ی هستی ام زایر دائمی حضرتش و میهمان چگر گوشه ی شهیدش شده و ما مانده ایم با تمام خاطرات ماندگارش و اینکه چقدر سخت است!

Copyright © ۲۰۰۹ Shakibzade.com All rights reserved
E-mail : info@shakibzade.com - Power by:Ghasedak ICT | پنل اس ام اس